Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Is-ddeddfwriaeth sy'n ddarostyngedig i'r weithdrefn gadarnhaol

 

Rôl y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yw ystyried a chyflwyno adroddiad ar is-ddeddfwriaeth a osodir gerbron y Cynulliad.

 

Mae rhai o’r is-ddeddfwriaeth a wneir gan Weinidogion Cymru yn dilyn y weithdrefn gadarnhaol. Mae'r weithdrefn hon yn darparu na all Gweinidogion Cymru arfer eu pŵer i wneud is-ddeddfwriaeth oni fydd y Cynulliad wedi gwneud penderfyniad i gymeradwyo drafft o'r is-ddeddfwriaeth. Felly, mae'r is-ddeddfwriaeth yn cael ei gosod gerbron y Cynulliad ar ffurf drafft, ac ni fydd yn dod i rym oni bai bod y Cynulliad yn cymeradwyo'r drafft. Mae'r weithdrefn hon yn aml yn cael ei chadw ar gyfer is-ddeddfwriaeth mwy arwyddocaol.

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 15/06/2016

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu