Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Is-ddeddfwriaeth - llythyrau ynghylch torri'r rheol 21 diwrnod

 

Rôl y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yw ystyried a chyflwyno adroddiad ar is-ddeddfwriaeth a osodir gerbron y Cynulliad.

 

Os na chaiff offeryn statudol gweithdrefn negyddol a wnaed gan Weinidogion Cymru ei osod gerbron y Cynulliad o leiaf 21 diwrnod cyn i'r offeryn statudol ddod i rym (h.y. cael effaith), mae'n rhaid i Lywodraeth Cymru roi gwybod i'r Llywydd ac esbonio pam mae'r “rheol 21 diwrnod” wedi'i thorri.

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 15/06/2016

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu