Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Blaenraglen Waith - y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Mae blaenraglen waith y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn nodi'r gwaith y mae'r Pwyllgor yn bwriadu ei wneud yn ystod yr wythnosau a'r misoedd i ddod.

Bydd unrhyw ddogfennau a gyhoeddwyd eisoes yn nodi bwriadau'r Pwyllgor adeg eu cyhoeddi. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd y rhaglen yn newid ar unrhyw adeg er mwyn ymateb i ddigwyddiadau allanol.

 

  * Mae’r flaenraglen waith hon yn seiliedig ar y wybodaeth sydd ar gael ar hyn o bryd a gall newid.

 

Toriad yr haf: 23 Medi – 14 Gorffennaf

 

 

Awst: Crynodeb o'r gweithgareddau a gynlluniwyd

 

-       Cefnogi'r Gymraeg: Ymchwiliad i'r cyd-destun deddfwriaethol, polisi ac ehangach - Lansio'r ymgynghoriad a'r ymchwiliad:

10 Awst – 14 Medi

-       Pôl cyhoeddus ar ymchwiliad y Pwyllgor yn y dyfodol - Lansiad: 6 Awst - 8 Hydref

 

Medi: Crynodeb o'r gweithgareddau a gynlluniwyd

 

-       Sesiynau tystiolaeth lafar ar 'Gefnogi'r Gymraeg: Ymchwiliad i'r cyd-destun deddfwriaethol, polisi ac ehangach'

-       Sesiynau tystiolaeth lafar ar ymchwiliad byr i 'Adeiladu S4C ar gyfer y dyfodol: Adolygiad annibynnol gan Euryn Ogwen Williams'

-       Cefnogi'r Gymraeg: Ymchwiliad i'r cyd-destun deddfwriaethol, polisi ac ehangach - Yr ymgynghoriad yn dod i ben: 14 Medi

-       Sesiynau craffu blynyddol

-       Sesiynau craffu ar y gyllideb

 

 

 

Dydd Iau

20 Medi

 

 

 

-       Cefnogi'r Gymraeg: Ymchwiliad i'r cyd-destun deddfwriaethol, polisi ac ehangach: Sesiynau tystiolaeth 1 a 2

-       Radio yng Nghymru: Trafod yr adroddiad drafft

-       Cynyrchiadau ffilm a theledu mawr yng Nghymru: Trafod y papur ar y materion allweddol

-       Rôl y celfyddydau a diwylliant wrth fynd i'r afael â thlodi ac allgáu cymdeithasol: Trafod y papur cwmpasu

 

Dydd Mercher

26 Medi

 

-       Ymchwiliad byr i 'Adeiladu S4C ar gyfer y dyfodol: Adolygiad annibynnol gan Euryn Ogwen Williams': Sesiwn dystiolaeth 4

 

-       Adroddiad blynyddol a chyfrifon y BBC: Sesiwn graffu

 

-       Cefnogi'r Gymraeg: Ymchwiliad i'r cyd-destun deddfwriaethol, polisi ac ehangach: Sesiwn dystiolaeth 3

 

-       Cefnogi'r Gymraeg: Ymchwiliad i'r cyd-destun deddfwriaethol, polisi ac ehangach: Trafod yr ymatebion i'r ymgynghoriad

 

Hydref: Crynodeb o'r gweithgareddau a gynlluniwyd

 

-       Radio yng Nghymru: Cyhoeddi'r adroddiad

-       Cefnogi'r Gymraeg: Ymchwiliad i'r cyd-destun deddfwriaethol, polisi ac ehangach: Sesiynau tystiolaeth

 

 

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Ymchwiliad yn mynd rhagddo

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu