Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Blaenraglen Waith - y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Mae blaenraglen waith y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn nodi'r gwaith y mae'r Pwyllgor yn bwriadu ei wneud yn ystod yr wythnosau a'r misoedd i ddod.

Bydd unrhyw ddogfennau a gyhoeddwyd eisoes yn nodi bwriadau'r Pwyllgor adeg eu cyhoeddi. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd y rhaglen yn newid ar unrhyw adeg er mwyn ymateb i ddigwyddiadau allanol.

Toriad yr Haf

Mis Medi: Crynodeb o'r gweithgareddau a gynlluniwyd

-        Cyllid heblaw cyllid cyhoeddus ar gyfer y celfyddydau: Sesiynau tystiolaeth yn dechrau

-        Yr Amgylchedd Hanesyddol: Sesiynau tystiolaeth yn dechrau

-        Cyhoeddi Adroddiad ar Ariannu Addysg Cerddoriaeth a Gwella Mynediad Ati

-        Sesiynau Craffu ar Adroddiad Blynyddol

-                           – Llyfrgell Genedlaethol Cymru

-                           – Comisiynydd y Gymraeg

-        Papur cwmpasu ar gyfer Radio yng Nghymru

-        Materion allweddol ac adroddiad ar Newyddiaduraeth Newyddion

Dydd Mercher 20 Medi 2017

-        Newyddiaduraeth Newyddion yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth

-        Adolygiad Annibynnol o Gymorth ar gyfer Cyhoeddi a Llenyddiaeth yng Nghymru

-        Adroddiad Drafft ar Gerddoriaeth

Dydd Iau 28 Medi 2017

-        Newyddiaduraeth newyddion yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth

-        Briff Technegol ar y Papur Gwyn gan Swyddogion o Lywodraeth Cymru – Taro'r cydbwysedd iawn: Cynigion ar gyfer Bil y Gymraeg

-        Adroddiad Drafft ar Gerddoriaeth

Dydd Mercher 4 Hydref 2017

-        Cyllid heblaw cyllid cyhoeddus ar gyfer y celfyddydau: Sesiynau tystiolaeth

-        Adolygiad Annibynnol o Gymorth ar gyfer Cyhoeddi a Llenyddiaeth yng Nghymru. Sesiynau tystiolaeth

Dydd Iau 12 Hydref

-        Sesiynau Tystiolaeth ar yr Amgylchedd Hanesyddol

-        Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog: Newyddiaduraeth Newyddion

-        Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog: Adolygiad Annibynnol o Gymorth ar gyfer Cyhoeddi a Llenyddiaeth yng Nghymru

Dydd Mercher 18 Hydref 2017

-        Cyllid heblaw cyllid cyhoeddus ar gyfer y celfyddydau: Sesiynau tystiolaeth

Dydd Iau 26 Hydref 2017

-        Sesiwn graffu gyffredinol: Comisiynydd y Gymraeg

-        Newyddiaduraeth Newyddion: Papur ar y materion allweddol

Toriad yr Hydref

Mis Tachwedd: Crynodeb o'r gweithgareddau a gynlluniwyd

-        Adroddiad ar Newyddiaduraeth Newyddion

-        Adolygiad Annibynnol o Gymorth ar gyfer Cyhoeddi a Llenyddiaeth yng Nghymru. Adroddiad

Dydd Mercher 8 Tachwedd 2017

-        Craffu ar y Gyllideb: Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

-        Craffu ar y Gyllideb: Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

-        Craffu ar y Gyllideb: Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Dydd Iau 16 Tachwedd 2017

-        Sesiwn graffu gyffredinol: S4C

-        Cyllid heblaw cyllid cyhoeddus ar gyfer y celfyddydau: Sesiynau tystiolaeth

-        Ymweliad â Chastell y Fflint

Dydd Mercher 22 Tachwedd 2017

-        Craffu cyffredinol: Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes.

-        Sesiynau Tystiolaeth ar yr Amgylchedd Hanesyddol

Dydd Iau 30 Tachwedd 2017

-        Yr Amgylchedd Hanesyddol: Sesiynau tystiolaeth

-        Cyllid heblaw cyllid cyhoeddus ar gyfer y celfyddydau: Sesiynau tystiolaeth

Dydd Mercher 6 Rhagfyr 2017

-        Sesiwn Dystiolaeth ar gyfer Craffu Cyffredinol

-        Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Ymchwiliad i gyllid heblaw cyllid cyhoeddus ar gyfer y celfyddydau

-        Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Ymchwiliad i'r Amgylchedd Hanesyddol.

Dydd Iau 14 Rhagfyr 2017

-        Sesiwn Graffu Gyffredinol

-        Blaenraglen waith

Toriad y Nadolig

-        Radio yng Nghymru:

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Ymchwiliad yn mynd rhagddo

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu