Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Blaenraglen Waith - y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Mae blaenraglen waith y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn nodi'r gwaith y mae'r Pwyllgor yn bwriadu ei wneud yn ystod yr wythnosau a'r misoedd i ddod.

Bydd unrhyw ddogfennau a gyhoeddwyd eisoes yn nodi bwriadau'r Pwyllgor adeg eu cyhoeddi. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd y rhaglen yn newid ar unrhyw adeg er mwyn ymateb i ddigwyddiadau allanol.

Toriad y Pasg

Mis Mai: Crynodeb o’r gweithgareddau a gynlluniwyd

-        Newyddiaduraeth newyddion yng Nghymru: Ymgynghoriad yn dod i ben

-        Newyddiaduraeth newyddion yng Nghymru: Sesiynau tystiolaeth yn dechrau

Dydd Mercher 10 Mai 2017

-        Dyfodol S4C: Sesiwn dystiolaeth gydag Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

-        Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Cynllun Ieithoedd Swyddogol Drafft: Sesiwn dystiolaeth gydag Adam Price AC, Comisiynydd

-        Craffu ar ddarlledu a’r cyfryngau: Sesiwn dystiolaeth

Dydd Iau 18 Mai 2017

-        Cyllid ar gyfer Addysg Cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Sesiwn dystiolaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

-        Dyfodol S4C: Sesiwn dystiolaeth

-        Y Pwyllgor yn ymweld ag Ysgol Lewis Pengam

Dydd Mercher 24 Mai 2017

-        Newyddiaduraeth newyddion yng Nghymru: Sesiynau tystiolaeth

Toriad y Sulgwyn

Mis Mehefin: Crynodeb o’r gweithgareddau a gynlluniwyd

-        Sesiynau craffu ar waith yr Ysgrifenyddion Cabinet a’r Gweinidogion

-        Radio yng Nghymru: Papur cwmpasu’r ymchwiliad i’w drafod gan y Pwyllgor

Dydd Mercher 14 Mehefin 2017

-        Dyfodol S4C: Trafod yr adroddiad drafft

-        Newyddiaduraeth newyddion yng Nghymru: Sesiynau tystiolaeth

Dydd Iau 22 Mehefin 2017

-        Newyddiaduraeth newyddion yng Nghymru: Sesiynau tystiolaeth

Dydd Mercher 28 Mehefin 2017

-        Craffu ar ddarlledu a’r cyfryngau: Sesiwn dystiolaeth gyda Chyfarwyddwr y BBC

Gorffennaf: Crynodeb o’r gweithgareddau a gynlluniwyd

-        Newyddiaduraeth newyddion yng Nghymru: Sesiynau tystiolaeth

-        Trafod blaenraglen waith yr hydref

Dydd Iau 6 Gorffennaf 2017

-        Newyddiaduraeth newyddion yng Nghymru: Sesiynau tystiolaeth

Dydd Mercher 12 Gorffennaf 2017

-        Newyddiaduraeth newyddion yng Nghymru: Sesiynau tystiolaeth

-        Polisi Caffael Llywodraeth Cymru – Sesiwn dystiolaeth gydag Archwilydd Cyffredinol Cymru a Llywodraeth Cymru

Dydd Iau 20 Gorffennaf 2017

-        Newyddiaduraeth newyddion yng Nghymru: Sesiynau tystiolaeth

-        Y Pwyllgor yn trafod ei flaenraglen waith

-        Radio yng Nghymru: Cyflwyno’r papur cwmpasu a’r cynllun ymgysylltu i’r Pwyllgor

Toriad yr Haf

-        Radio yng Nghymru: Yr ymgynghoriad yn dechrau

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Ymchwiliad yn mynd rhagddo

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu