Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Blaenraglen Waith - y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Mae blaenraglen waith y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn nodi'r gwaith y mae'r Pwyllgor yn bwriadu ei wneud yn ystod yr wythnosau a'r misoedd i ddod.

Bydd unrhyw ddogfennau a gyhoeddwyd eisoes yn nodi bwriadau'r Pwyllgor adeg eu cyhoeddi. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd y rhaglen yn newid ar unrhyw adeg er mwyn ymateb i ddigwyddiadau allanol.

Toriad Nadolig

Mis Ionawr: Crynodeb o'r gweithgareddau a gynlluniwyd

-        Mynediad Ati

-        Sesiynau Craffu ar Adroddiad Blynyddol

          – Amgueddfa Cymru

              - Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol: Craffu cyffredinol

-        Papur cwmpasu ar gyfer Radio yng Nghymru

Dydd Mercher 10 Ionawr 2018

PREIFAT

-        Ystyried yr adroddiad drafft ar yr ymchwiliad i Newyddiaduraeth Newyddion

-        Papur ar y materion o bwys – yr Amgylchedd Hanesyddol

-        Papur ar y materion o bwys – Cyllid heblaw cyllid cyhoeddus ar gyfer y celfyddydau

Dydd Iau 18 Ionawr 2018

-        Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol (sesiwn graffu gyffredinol)

-        Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes (sesiwn graffu gyffredinol)

-        Trafod canlyniadau'r arolwg ar ariannu addysg cerddoriaeth a gwella mynediad ati

-        Radio yng Nghymru: Papur Cwmpasu

Mis Chwefror: Crynodeb o'r gweithgareddau a gynlluniwyd

- Cyllid heblaw cyllid cyhoeddus ar gyfer y celfyddydau: Adroddiad i'w gyhoeddi

- Yr Amgylchedd Hanesyddol: Adroddiad i'w gyhoeddi

- Ariannu addysg cerddoriaeth a gwella mynediad ati: Adroddiad i'w gyhoeddi

- Adolygiad annibynnol o gymorth ar gyfer cyhoeddi a llenyddiaeth yng Nghymru: Adroddiad i'w gyhoeddi

-        Newyddiaduraeth Newyddion: Adroddiad i'w gyhoeddi

Dydd Iau 1 Chwefror 2018

-        Adolygiad annibynnol o gymorth ar gyfer cyhoeddi a llenyddiaeth yng Nghymru: Adroddiad i'w gyhoeddi  Adroddiad drafft

Dydd Mercher 7 Chwefror 2018

-        Cyllid heblaw cyllid cyhoeddus ar gyfer y celfyddydau: Adroddiad drafft

-        Yr Amgylchedd Hanesyddol: Adroddiad drafft

-        Cynyrchiadau ffilm a theledu mawr yng Nghymru: Papur Cwmpasu

Dydd Iau 15 Chwefror 2018

-        Amgueddfa Cymru: sesiwn graffu gyffredinol

-        Radio yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth 1

-        Radio yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth 2

Toriad

Mis Mawrth: Crynodeb o'r gweithgareddau a gynlluniwyd

-        Radio yng Nghymru - Tystiolaeth

-        Cynyrchiadau ffilm a theledu mawr yng Nghymru – ymgynghoriad

-        Cyhoeddi adroddiadau sy'n weddill

Dydd Mercher 28 Chwefror 2018

-        Ymweliad y Pwyllgor

Dydd Iau 8 Mawrth 2018

-        Gweithdy ar gyfer rhanddeiliaid

Dydd Mercher 14 Mawrth 2018

-        Radio yng Nghymru - sesiynau tystiolaeth

Dydd Iau 22 Mawrth 2018

-        Swyddfa Ystadegau Gwladol (Cyfrifiad 2021) – DROS DRO

-        Radio yng Nghymru - sesiynau tystiolaeth

Toriad y Pasg

-       Ymgynghoriad Ffilm

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Ymchwiliad yn mynd rhagddo

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu