Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Blaenraglen Waith - y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Mae blaenraglen waith y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn nodi'r gwaith y mae'r Pwyllgor yn bwriadu ei wneud yn ystod yr wythnosau a'r misoedd i ddod.

Bydd unrhyw ddogfennau a gyhoeddwyd eisoes yn nodi bwriadau'r Pwyllgor adeg eu cyhoeddi. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd y rhaglen yn newid ar unrhyw adeg er mwyn ymateb i ddigwyddiadau allanol.

 

  * Mae’r flaenraglen waith hon yn seiliedig ar y wybodaeth sydd ar gael ar hyn o bryd a gall newid.

 

Hydref: Crynodeb o'r gweithgarwch arfaethedig

 

-       Cefnogi a hybu'r Gymraeg: Sesiynau tystiolaeth

-       Dyddiad cau'r bleidlais: Dydd Llun 8 Hydref

-       Dyddiad cau'r ymgynghoriad: Dydd Llun 8 Hydref - Ymchwiliad byr i oblygiadau Brexit

 

 

Dydd Mercher

10 Hydref

 

 

-       Cefnogi a hybu'r Gymraeg: Sesiynau tystiolaeth 3 a 4

 

Dydd Iau

18 Hydref

 

 

-       Ymchwiliad undydd i oblygiadau Brexit

 

 

Dydd Mercher

24 Hydref

 

 

-       Cefnogi a hybu'r Gymraeg: Sesiynau tystiolaeth 5 a 6

 

-       Preifat: Trafod canlyniadau'r bleidlais

 

 

Toriad yr Hydref: 29 Hydref - 4 Tachwedd

 

 

 

Tachwedd: Crynodeb o'r gweithgarwch arfaethedig:

 

-       Sesiynau craffu ar y gyllideb

-       Cefnogi a hybu'r Gymraeg: Sesiynau tystiolaeth

-       Gwaith craffu blynyddol ar gyrff cyhoeddus sydd o fewn cylch gwaith y Pwyllgor

 

 

 

Dydd Iau

8 Tachwedd

 

 

 

-       Craffu ar y gyllideb: Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon

-       Cefnogi a hybu'r Gymraeg: Sesiynau tystiolaeth 7, 8, 9 a 10

 

 

 

Dydd Mercher

14 Tachwedd

 

 

-       Craffu ar y Gyllideb: Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

-       Gwaith craffu blynyddol ar Ofcom Cymru

-       Preifat: Ymchwiliad pleidlais: Trafod papur cwmpasu

 

Dydd Iau

22 Tachwedd

 

 

-       Sesiwn graffu flynyddol (i'w phenderfynu)

 

Dydd Mercher

28 Tachwedd

 

 

-       Cefnogi a hybu'r Gymraeg: Sesiwn dystiolaeth 11

 

 

Rhagfyr: Crynodeb o'r gweithgarwch arfaethedig:

-       Gwaith craffu blynyddol ar gyrff cyhoeddus sydd o fewn cylch gwaith y Pwyllgor

 

 

 

Dydd Iau

6 Rhagfyr

 

-       Sesiynau craffu blynyddol (i'w penderfynu)

 

 

 

Dydd Mercher

12 Rhagfyr

 

 

 

 

-       Sesiynau craffu blynyddol (i'w penderfynu)

 

 

Toriad y Gaeaf: 17 Rhagfyr 2018 - 6 Ionawr 2019

 

 

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Ymchwiliad yn mynd rhagddo

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu