Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Blaenraglen Waith - y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Mae blaenraglen waith y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn nodi'r gwaith y mae'r Pwyllgor yn bwriadu ei wneud yn ystod yr wythnosau a'r misoedd i ddod.

Bydd unrhyw ddogfennau a gyhoeddwyd eisoes yn nodi bwriadau'r Pwyllgor adeg eu cyhoeddi. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd y rhaglen yn newid ar unrhyw adeg er mwyn ymateb i ddigwyddiadau allanol.

 

  *Seiliwyd y flaenraglen waith hon ar y wybodaeth sydd ar gael ar hyn o bryd a gall newid.

 

 

Mis Gorffennaf: Crynodeb o'r gwaith arfaethedig

-       Sesiynau tystiolaeth lafar ar gyfer Cynyrchiadau Ffilm a Theledu Mawr yng Nghymru yn dod i ben.

 

Dydd Mercher

4 Gorffennaf

 

-       Cynyrchiadau Ffilm a Theledu Mawr yng Nghymru: Digwyddiad allanol - Chapter

 

Dydd Iau

12 Gorffennaf

 

-       Sesiwn dystiolaeth Cynyrchiadau Ffilm a Theledu Mawr yng Nghymru: perthynas Llywodraeth Cymru â Pinewood

-       Adolygiad Annibynnol o S4C - Sesiwn Dystiolaeth 1

 

Dydd Mercher

18 Gorffennaf

 

-       Adolygiad Annibynnol o S4C - Sesiwn Dystiolaeth 2

 

Toriad yr Haf: 23 Gorffennaf – 14 Medi

 

 

Mis Medi/mis Awst: Crynodeb o'r gwaith a gynlluniwyd

 

-       Cynyrchiadau Ffilm a Theledu Mawr yng Nghymru: Cyhoeddi’r Adroddiad

-       Radio yng Nghymru: Cyhoeddi’r Adroddiad

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Ymchwiliad yn mynd rhagddo

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu