Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Adroddiadau'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

 

Gellir darllen adroddiadau a gyhoeddwyd gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg drwy ddefnyddio’r lincs isod.

 

Adroddiadau ar Ymchwiliadau’r Pwyllgor

Dyddiad cyhoeddi

Cyllid wedi'i dargedu i wella canlyniadau addysgol (PDF 8MB)                                             

20 Mehefin 2018

Gwella Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (PDF 3MB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 875)

26 Ebrill 2018

Dechrau’n Deg: Allgymorth (PDF 2MB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 184)

23 Chwefror 2018

Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 466KB)

21 Rhagfyr 2017

Iechyd meddwl amenedigol yng Nghymru (PDF 1MB)

·         Yn dilyn cyflwyno’r adroddiad, anfonwyd gohebiaeth gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn cywiro tystiolaeth a roddwyd mewn perthynas â’u gwasanaethau iechyd meddwl amenedigol. (PDF 131KB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 350KB)

17 Hydref 2017

Adroddiad yr ymchwiliad i’r Grant Gwella Addysg: Plant Sipsiwn, Roma a Theithwyr, a Phlant o Leiafrifoedd Ethnig (PDF 956KB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 407KB)

21 Chwefror 2017

Darpariaeth o ran Eiriolaeth Statudol (PDF 598KB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 139KB)

2 Chwefror 2017

Pa fath o wasanaeth ieuenctid y mae Cymru ei eisiau?  Adroddiad yr ymchwiliad i Waith Ieuenctid (PDF 1,172KB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 256KB)

15 Rhagfyr 2016

 

Adroddiadau ar Ddeddfwriaeth a ystyriwyd gan y Pwyllgor

Dyddiad cyhoeddi

Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) (PDH 1,590KB)

18 Gorffennaf 2018

Adroddiad Cyfnod 1 ar y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) (PDF 4,770KB)

24 Mai 2017

 

Adroddiadau ar Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol a ystyriwyd gan y Pwyllgor

Dyddiad cyhoeddi

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Arweiniad a Hawliadau Ariannol (PDF 1,032)

3 Hydref 2017

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Plant a Gwaith Cymdeithasol (PDF 371KB)

22 Tachwedd 2016

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Addysg Uwch ac Ymchwil (PDF 587KB)

12 Ionawr 2017

 

Adroddiadau ar Gyllidebau Ddrafft Llywodraeth Cymru

Dyddiad cyhoeddi

Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 480KB)

1 Rhagfyr 2017

 

 

 

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu