Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Adroddiadau'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

 

Gellir darllen adroddiadau a gyhoeddwyd gan y Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig drwy ddefnyddio’r lincs isod.

 

Adroddiadau ar Ymchwiliadau’r Pwyllgor

Dyddiad cyhoeddi

Adroddiad ar y rhaglen o’r newydd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Dileu TB (PDF 890KB)

23 Mai 2017

Dyfodol rheoli tir yng Nghymru (PDF 2MB)

24 Mawrth 2017

Adroddiad ar ddefnyddio maglau yng Nghymru (PDF 592KB)

28 Mehefin 2017

Heb gyrraedd gwreiddyn y mater: uchelgais newydd ar gyfer polisïau coetiroedd (PDF 1MB)

26 Gorffennaf 2017

Y Llanw’n troi? Adroddiad ar yr ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig (PDF 1MB)

9 Awst 2017

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19 (PDF 794KB)

1 Rhagfyr 2017

Sesiwn graffu gyffredinol a sesiwn graffu ar y gyllideb gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth (PDF 326KB)

27 Chwefror 2018

Adborth am Gynllun Morol Cenedlaethol drafft Llywodraeth Cymru (PDF 384KB)

9 Mai 2018

Cynnydd Llywodraeth Cymru o ran lliniaru effeithiau newid hinsawdd: Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (PDF 1MB)

25 Mai 2018

Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru Caffael Cyhoeddus mewn cysylltiad â BwydMai (PDF 704KB)

4 Mehefin 2018

 

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu