Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Adroddiadau'r Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

 

Gellir darllen adroddiadau a gyhoeddwyd gan Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau drwy ddefnyddio’r lincs isod.

 

Addroddiad Pwyllgor

Dydddiad cyhoeddi

Prentisiaethau yng Nghymru (PDF 700KB)

 

Chwefror 2018

Adfywio canol trefi: 5 mlynedd yn ddiweddarach (PDF 216KB)

Chwefror 2018

Bargeinion Dinesig ac Economïau Rhanbarthol Cymru (PDF 2MB)

Tachwedd 2017

Seilwaith Digidol Cymru (PDF 803KB)

Medi 2017

Tawelu’r traffig: Effaith tagfeydd ar wasanaethau bysiau (PDF 900KB)

Gorffennaf 2017

Ar y trywydd iawn? Masnachfraint y Rheilffyrdd a Metro De Cymru (PDF 1 MB)

Mehefin 2017

Yr Ardoll Brentisiaethau yng Nghymru (PDF 887KB)

Mawrth 2017

Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Cymru (PDF 610KB)

Ionawr 2017

Ardrethi busnes yng Nghymru (PDF 1MB)

Tachwedd 2016

 

Adroddiadau ar Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol a ystyriwyd gan y Pwyllgor

Dydddiad cyhoeddi

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Y Bil Seilwaith Telathrebu (Rhyddhad Rhag Ardrethi Annomestig) (PDF 55KB)

October 2017

 

Adroddiadau ar Gyllidebau Ddrafft Llywodraeth Cymru

Dydddiad cyhoeddi

Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19 (PDF 342KB)

Rhagfyr 2017

 

 

Bwletin y Pwyllgor

 

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu