Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Adroddiadau'r Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

 

Gellir darllen adroddiadau a gyhoeddwyd gan Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau drwy ddefnyddio’r lincs isod.

 

Addroddiad Pwyllgor

Dydddiad cyhoeddi

Gwrandawiad cyn penodi – Ymgeisydd a Ffefrir ar gyfer Cadeirydd Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru (PDF 655KB)

Mehefin 2018

Gwaith Craffu ar ôl Deddfu ar Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 (PDF 1MB)

Mai 2018

Ardaloedd Menter. Mynd ymhell? (PDF 756KB)

Mai 2018

Prentisiaethau yng Nghymru (PDF 700KB)

 

Chwefror 2018

Adfywio canol trefi: 5 mlynedd yn ddiweddarach (PDF 216KB)

Chwefror 2018

Bargeinion Dinesig ac Economïau Rhanbarthol Cymru (PDF 2MB)

Tachwedd 2017

Seilwaith Digidol Cymru (PDF 803KB)

Medi 2017

Tawelu’r traffig: Effaith tagfeydd ar wasanaethau bysiau (PDF 900KB)

Gorffennaf 2017

Ar y trywydd iawn? Masnachfraint y Rheilffyrdd a Metro De Cymru (PDF 1 MB)

Mehefin 2017

Yr Ardoll Brentisiaethau yng Nghymru (PDF 887KB)

Mawrth 2017

Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Cymru (PDF 610KB)

Ionawr 2017

Ardrethi busnes yng Nghymru (PDF 1MB)

Tachwedd 2016

 

Adroddiadau ar Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol a ystyriwyd gan y Pwyllgor

Dydddiad cyhoeddi

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Y Bil Seilwaith Telathrebu (Rhyddhad Rhag Ardrethi Annomestig) (PDF 55KB)

October 2017

 

Adroddiadau ar Gyllidebau Ddrafft Llywodraeth Cymru

Dydddiad cyhoeddi

Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19 (PDF 342KB)

Rhagfyr 2017

Gohebiaeth at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ar Gyllideb Ddrafft  Llywodraeth Cynulliad Cymru 2018-19 a'r Cynllun Gweithredu Economaidd (PDF 96KB)

Ionawr 2018

 

 

Bwletin y Pwyllgor

 

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu