Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Adroddiadau'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

 

Gellir darllen adroddiadau a gyhoeddwyd gan y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau drwy ddefnyddio’r lincs isod.

 

Adroddiadau ar Ymchwiliadau Pwyllgor

Dyddiad cyhoeddi

Wrth eich gwaith: rhianta a chyflogaeth yng Nghymru (PDF 3MB)

Gorffennaf 2018

Gwneud i’r economi weithio i’r rheini sydd ag incwm isel (PDF 1.4 MB)

Mai 2018

Bywyd ar y strydoedd: atal a mynd i’r afael â chysgu ar y stryd yng Nghymru (PDF 1.4 MB)

Ebrill 2018

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19 (PDF 1.9 MB)

Rhagfyr 2017

Cymunedau yn Gyntaf yr hyn a Ddysgwyd (adroddiad llawn) (PDF 1.09 KB)

Hydref 2017

Cymunedau yn Gyntaf yr hyn a Ddysgwyd (adroddiad cychwynnol) (PDF 2.30 MB)

Gorffennaf 2017

“Roeddwn i’n arfer bod yn rhywun” - Ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru (PDF 1.67MB)

Ebrill 2017

 A yw Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 yn gweithio? (PDF 1.1MB)

Rhagfyr 2016

 

Adroddiadau ar Filiau

Dyddiad cyhoeddi

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) – adroddiad Cyfnod 1 (PDF 1.32 MB)

Mawrth 2018

Bil Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) – adroddiad Cyfnod 1

Gorffennaf 2017

Bil yr Undebau Llafur (Cymru) – adroddiad Cyfnod 1 (PDF 1.09MB)

Ebrill 2017

 

 

Adroddiadau ar Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol a ystyriwyd gan y Pwyllgor

Dyddiad cyhoeddi

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Ymosodiadau ar Weithwyr y Gwasanaethau Brys (Troseddau) (PDF 128 KB)

Chwefror 2018

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Arweiniad a Hawliadau Ariannol (PDF 291 KB)

Hydref 2017

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil yr Economi Ddigidol (PDF 117KB)

Ionawr 2017

 

 

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu