Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Adroddiadau'r Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Adroddiadau a luniwyd gan y Pwyllgor Safonau Ymddygiad yn ystod.

 

Adroddiadau'r Pwyllgor

Dyddiad cyhoeddi            

Creu’r Diwylliant Cywir (PDF 481KB)

Medi 2018

Medi 2018

  • Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor at Llywydd

Hydref 2018

Hydref 2018

Tachwedd 2018

Lobïo (PDF 766KB)

Ionawr 2018

  • Ymateb gan Gomisiwn y Cynulliad (PDF 416KB)

Mawrth 2018

Adroddiadau'r Pwyllgor i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 22.9

Dyddiad cyhoeddi

Mae Rheol Sefydlog 22.9 yn datgan bod yn rhaid i’r Pwyllgor ymchwilio i unrhyw gwynion y cyfeirir ato gan y Comisiynydd Safonau a rhaid iddo gyflwyno adroddiad i’r Cynulliad cyn gynted â phosibl ar ôl cwblhau’r ymchwiliad.

 

Adroddiad 01-19 i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 22.9 (PDF 4MB)

Ebrill 2019

Adroddiad 03-18 i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 22.9 (PDF 2MB)

Tachwedd 2018

Ionawr 2019

Ionawr 2019

Adroddiad 02-18 i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 22.9 (PDF 422KB)

Gorffennaf 2018

Adroddiad 01-18 i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 22.9 (PDF 2MB)

Ebrill 2018

Adroddiad gan Syr John Griffith Williams QC o dan baragraff 8.6 o’r weithdrefn ar gyfer ymdrin â chwynion yn erbyn Aelodau’r Cynulliad (PDF 726KB) (Saesneg yn unig)

Adroddiad 01-17 i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 22.9 (PDF 839KB)

Awst 2017

Adroddiadau eraill a drafodwyd gan y Pwyllgor

Dyddiad cyhoeddi

Comisiynydd Safonau Adroddiad Blynyddol 2017-2018 (1MB)

Gorffennaf 2018

Comisiynydd Safonau Adroddiad Blynyddol 2016-2017 (1 MB)

Gorffennaf 2017

Comisiynydd Safonau Adroddiad Blynyddol 2015-2016 (2MB)

Gorffennaf 2016

 

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu