Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Adroddiadau'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

 

Gellir darllen adroddiadau a gyhoeddwyd gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus drwy ddefnyddio’r lincs isod.

 

Adroddiadau ar Ymchwiliadau’r Pwyllgor

Dyddiad cyhoeddi

Cyllid Cychwynnol Llywodraeth Cymru i brosiect Cylchffordd Cymru (PDF 949KB)

Mai 2018

Rhaglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru (PDF 660KB)

Mai 2018

Rheoli meddyginiaethau (PDF 1MB)

Mawrth 2018

Craffu ar Gyfrifon 2016-17 (PDF 1MB)

  • Ymateb Cyngor Celfyddydau Cymru (PDF 198KB) (Saesneg yn unig)
  • Ymateb Comisiwn y Cynulliad (PDF 660KB)
  • Ymateb Comisiynydd Cenedlaethaur Dyfodol Cymru (PDF 673 KB) (Saesneg yn unig)
  • Ymateb Llyfrgell Genedlaethol Cymru (PDF 4MB)
  • Ymateb Chwaraeon Cymru (PDF 214 KB)
  • Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 359KB)

Chwefror 2018

Ymchwiliad i drefn reoleiddio Cymdeithasau Tai (PDF 1MB)

Awst 2017

Cyfoeth Naturiol Cymru: Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2015-16 (769KB)

Mehefin 2017

Rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol yng Nghymru (PDF 783KB)

Mehefin 2017

Arlwyo a Maeth Cleifion mewn Ysbytai (PDF 895KB)

Mawrth 2017

Llywodraeth Cymru yn Ariannu Kancoat Ltd (PDF 2MB)

Chwefror 2017

Craffu ar Gyfrifon 2015-16 (PDF 947KB)

Rhagfyr 2016

 

Math o fusnes: Gwelliant

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu