Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Craffu ar waith Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant yn bresennol yng nghyfarfodydd y pwyllgor er mwyn craffu ar ei waith.

Math o fusnes: Craffu ar Weinidogion

Cyhoeddwyd gyntaf: 30/06/2016

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig, Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau, Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, Y Pwyllgor Cyllid, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon, Y Pwyllgor Deisebau, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu