Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Adroddiadau'r Pwyllgor Cyllid

 

Gellir gweld adroddiadau a gyhoeddwyd gan y Pwyllgor Cyllid isod.

Cyllideb – Llywodraeth Cymru

Dyddiad cyhoeddi

Waith Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19 (PDF 3MB)

 

Rhagfyr 2017

Waith Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18 (PDF 1MB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 359KB)

Tachwedd 2016

 

Cyllideb Atodol – Llywodraeth Cymru

Dyddiad cyhoeddi

Adroddiad ar Graffu ar Gyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2017-2018 (PDF 1MB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 90KB)

Gorffennaf 2017

Craffu ar Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17 (PDF 1MB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 280KB)

Mawrth 2017

 

Craffu ar Gyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2016-17 (PDF 732KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF, 303KB)

Gorffennaf 2016

 

Cyllideb – Comisiwn y Cynulliad

Dyddiad cyhoeddi

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad 2018-19 (PDF, 482KB)

Hydref 2017

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad 2017-18 (PDF 1MB)

Hydref 2016

 

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Dyddiad cyhoeddi

Craffu ar Amcangyfrifon Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2018-2019 (PDF, 2MB)

Tachwedd 2017

Craffu ar Amcangyfrifon Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2017-2018 (PDF 2MB)

Tachwedd 2016

 

Swyddfa Archwilio Cymru

Dyddiad cyhoeddi

Gwaith Craffu Blynyddol ar Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru (PDF 2MB)

Tachwedd 2017

Y Pwyllgor Cyllid - Adroddiad atodol: Penodi aelodau anweithredol Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

Awst 2017

Adroddiad ar Benodi Cadeirydd ac Aelodau anweithredol Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru (PDF 536KB)

Gorffennaf 2017

Adroddiad ar yr oedi o ran cyflwyno cyfrifon blynyddol Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer 2015-16 gan Archwilydd Cyffredinol Cymru (PDF 612KB)

Mai 2017

Gwaith Craffu Blynyddol – Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru (PDF 2MB)

Tachwedd 2016

 

Awdurdod Cyllid Cymru

Dyddiad cyhoeddi

Gwrandawiad cyn penodi – yr ymgeisydd a ffefrir ar gyfer swydd Cadeirydd Awdurdod Refeniw Cymru (PDF 1005KB)

Chwefror 2017

 

Billiau

Dyddiad cyhoeddi

Goblygiadau ariannol y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - Adroddiad atodol (PDF 363KB)

Medi 2017

Adroddiad y Pwyllgor Cyllid - Goblygiadau ariannol y Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) (PDF 842KB)

Mehefin 2017

Adroddiad y Pwyllgor Cyllid - Goblygiadau ariannol y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) (PDF 456KB)

Mai 2017

Cyfnod 1 ar y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) (PDF 3MB)

Mawrth 2017

Adroddiad ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) (PDF 925KB)

Chwefror 2017

Adroddiad Cyfnod 1 ar y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) (PDF 1MB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF, 177KB)

Rhagfyr 2016

 

Y Bil Cyllid Troseddol – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF 155KB)

Rhagfyr 2016

 

Offerynnau Statudol

Dyddiad cyhoeddi

Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016

Adroddiad ar Reoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Datgelu a Ganiateir) (Cymru) 2017 (PDF 164KB)

Tachwedd 2017

Adroddiad ar Reoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Gweinyddu) (Cymru) 2017 (PDF 222KB)

Tachwedd 2017

 

Ymchwiliadau

Dyddiad cyhoeddi

Yr amcangyfrifon ariannol sy’n mynd gyda deddfwriaeth (PDF 936KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 333 KB)

Hydref 2017

 

Math o fusnes:

Cyhoeddwyd gyntaf: 27/07/2016

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu