Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Adroddiad y Bwrdd Cynghori ar Adroddiadau Ariannol

Mae’r Bwrdd Cynghori ar Adroddiadau Ariannol yn rhoi cyngor annibynnol ar osod safonau cyfrifyddu ar gyfer Llywodraeth y DU, ac mae’n cynnwys cynrychiolwyr o Adrannau Whitehall a’r Gweinyddiaethau Datganoledig. Yn unol â’i gylch gorchwyl, bydd y Bwrdd Cynghori yn paratoi adroddiad blynyddol ar ei weithgareddau ac yn ei ddosbarthu’n eang gan gynnwys i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae’r Pwyllgor yn cael copi o’r adroddiad i’w ystyried.

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 16/08/2016

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu