Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Maes Awyr Caerdydd

Cynhaliodd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Pedwerydd Cynulliad ymchwiliad i Lywodraeth Cymru yn caffael a phrynu Maes Awyr Caerdydd yn dilyn cyhoeddi adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru (PDF 3MB) (27 Ionawr 2016).  Cyhoeddodd y Pwyllgor hwnnw yr adroddiad ar ei ymchwiliad i Lywodraeth Cymru yn caffael a phrynu Maes Awyr Caerdydd (PDF 458KB) ym mis Mawrth 2016.

Oherwydd prinder amser, nid oedd Llywodraeth Cymru wedi ymateb i’r argymhellion yn adroddiad y Pwyllgor ar ddiwedd y Pedwerydd Cynulliad. Yn ei adroddiad etifeddiaeth, argymhellodd y Pwyllgor blaenorol y dylai ei Bwyllgor olynol drafod ymateb Llywodraeth Cymru, pan fydd ar gael, yn gynnar yn y Pumed Cynulliad ac y dylai geisio’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch gweithredu’r argymhellion yn hydref 2016.

Bu’r Pwyllgor yn trafod ymateb wybodaeth ddiweddaraf gan Llywodraeth Cymru ym mis Tachwedd 2016. Darparodd Llywodraeth Cymru’r wybodaeth ddiweddaraf ym mis Tachwedd 2016 a thrafododd y Pwyllgor ddiweddariad pellach gan Lywodraeth Cymru ym mis Rhagfyr 2018.

Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn dystiolaeth gyda Maes Awyr Caerdydd yn nhymor yr haf 2019 a bu’r Pwyllgor yn craffu ar Lywodraeth Cymru ym mis Medi 2019. Yn dilyn y sesiwn yna, ysgrifennodd Cadeirydd y Pwyllgor i Lywodraeth Cymru a chafodd yr ymateb manwl yn cael ei ystyried ym mis Tachwedd 2019.

Bydd y Pwyllgor yn cynnal sesiynau tystiolaeth pellach gyda Maes Awyr Caerdydd a Llywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2020.

Sesiwn Dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Chofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1. Maes Awyr Caerdydd

Roger Lewis – Cadeirydd
Deb Barber – Prif Swyddog Gweithredol
Huw Lewis- Cyfarwyddwr Cyllid ac Ysgrifennydd y Cwmni

Dydd Llun 3 Mehefin 2019

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 1

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 1 ar Senedd TV

2. Llywodraeth Cymru

Andrew Slade

Simon Jones

Dydd Llun 23 Medi 2019

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 2

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 2 ar Senedd TV

3. Maes Awyr Caerdydd

Roger Lewis

Deb Bowen Rees

Huw Lewis

Terry Morgan

Dydd Llun 2 Mawrth

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 3

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 3 ar Senedd TV

4. Llywodraeth Cymru

Andrew Slade

Dydd Llun 23 Mawrth 2020

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 4

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 4 ar Senedd TV

 

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 16/08/2016

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu