Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Craffu ar Gyfrifon

O 2014, penderfynodd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ystyried cyfrifon detholiad o sefydliadau yng Nghymru a ariennir gan y trethdalwyr. Roedd hyn yn rhan o becyn o ffyrdd newydd o weithio. Mae’r Pwyllgor wedi cytuno i barhau â’r maes gwaith hwn yn y Pumed Cynulliad.

Yn nhymor yr hydref 2017, bydd y Pwyllgor yn ystyried cyfrifon y cyrff a ganlyn:

·         Cyngor Celfyddydau Cymru

·         Comisiwn y Cynulliad

·         Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

·         Llyfrgell Genedlaethol Cymru

·         Chwaraeon Cymru

·         Llywodraeth Cymru

Sesiwn Dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Cofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1. Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Sophie Howe - Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol ar gyfer Cymru

Helen Verity - Cyfarwyddwr Cyllid a Llywodraethu Corfforaethol

2 Hydref 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 1

Gwylio y Sesiwn Dystiolaeth 1 ar Senedd TV

2. Llywodraeth Cymru

Shan Morgan – Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru

David Richards - Cyfarwyddwr Llywodraethu, Llywodraeth Cymru

Gawain Evans -  Cyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru

Peter Kennedy –Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, Llywodraeth Cymru

2 Hydref 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 2

Gwylio y Sesiwn Dystiolaeth 2 ar Senedd TV

3. Comisiwn y Cynulliad

Manon Antoniazzi - Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad

Suzy Davies AC - Comisiynydd y Gyllideb a Llywodraethu

Nia Morgan - Cyfarwyddwr Cyllid, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

9 Hydref 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 3

Gwylio y Sesiwn Dystiolaeth 3 ar Senedd TV

4. Chwaraeon Cymunedol

Sarah Powell - Prif Weithredwr, Chwaraeon Cymru

Peter Curran - Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol, Chwaraeon Cymru

9 Hydref 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 4

Gwylio y Sesiwn Dystiolaeth 4 ar Senedd TV

5. Cyngor Celfyddydau Cymru

Nick Capaldi - Prif Weithredwr, Cyngor Celfyddydau Cymru

 

Gwyn Williams - Cyfarwyddwr Cyllid, Cyngor Celfyddydau Cymru

6 Tachwedd 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 5

Gwylio y Sesiwn Dystiolaeth 5 ar Senedd TV

6. Llyfrgell Genedlaethol Cymru

 

 

Linda Tomas - Llyfrgellydd Cenedlaethol

 

Rhodri Glyn Thomas – Llywydd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru

 

David Michael - Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol, Llyfrgell Genedlaethol Cymru

6 Tachwedd 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 6

Gwylio y Sesiwn Dystiolaeth 6 ar Senedd TV

 

Yn 2016, trafododd y Pwyllgor cyfrifon y cyrff a ganlyn:

  • Comisiwn y Cynulliad
  • Gyrfa Cymru
  • Estyn
  • Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW)
  • Llywodraeth Cymru

 

http://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/ArrowGraphics/Inquiry_Stage_05.jpg

 

Hynt yr ymchwiliad – hydref 2016

 

Mae’r tabl canlynol yn nodi dyddiadau a chynnwys y sesiynau tystiolaeth yn ystod yr ymchwiliad yn 2016.

 

Sesiwn Dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Cofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1. Comisiwn y Cynulliad

19 Medi 2016

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 1

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 1 ar Senedd TV

2. Gyrfa Cymru

26 Medi 2016

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 2

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 2 ar Senedd TV

3. CCAUC

26 Medi 2016

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 3

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 3 ar Senedd TV

4. Estyn

26 Medi 2016

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 4

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 4 ar Senedd TV

5. Llywodraeth Cymru

3 Hydref 2016

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 5

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 5 ar Senedd TV

 

 

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 16/08/2016

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu