Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Blaenraglen Waith - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Mae blaenraglen waith Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn nodi'r gwaith y mae'r Pwyllgor yn bwriadu ei wneud yn ystod yr wythnosau a'r misoedd i ddod.

 

Blaenraglen waith 

(Mae’n bosibl y bydd yr eitemau’n newid, gwiriwch agendâu unigol am fanylion sydd wedi’u cadarnhau)

 

Cyfarfod

Agenda

8/1/18

Cyhoeddus

Offerynnau Statudol

SICM(5)2 - Rheoliadau Rheoli Mercwri (Gorfodi) 2017

Preifat

Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Llais cryfach i Gymru: panel arbenigol

15/1/18

Cyhoeddus

14.30 Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): Tystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

15.30 Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): Tystiolaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Offerynnau Statudol

Preifat

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru):  Trafod y dystiolaeth

Llais cryfach i Gymru: trafod yr adroddiad drafft

22/1/18

Cyhoeddus

Offerynnau Statudol

Preifat

Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

 

Math o fusnes: Arall

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/09/2016

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu