Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Blaenraglen Waith - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Mae blaenraglen waith Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn nodi'r gwaith y mae'r Pwyllgor yn bwriadu ei wneud yn ystod yr wythnosau a'r misoedd i ddod.

 

Blaenraglen waith 

(Mae’n bosibl y bydd yr eitemau’n newid, gwiriwch agendâu unigol am fanylion sydd wedi’u cadarnhau)

 

Cyfarfod

Agenda

26/2/18

Cyhoeddus

Offerynnau Statudol

Preifat

Bil Masnach: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Trafod yr adroddiad drafft

Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

5/3/18

Cyhoeddus

Offerynnau Statudol

Preifat

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

12/3/18

Cyhoeddus

Offerynnau Statudol

Preifat

19/3/18

Cyhoeddus

Offerynnau Statudol

 

 

Math o fusnes: Arall

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/09/2016

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu