Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Goblygiadau'r DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd i Gymru

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

 

Ystyriodd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y goblygiadau cyfansoddiadol a deddfwriaethol ym Mhapur Gwyn Llywodraeth y DU ar ‘Fil y Diddymu Mawr’ yn ystod mis Ebrill 2017. Ymatebodd y Pwyllgor (PDF, 160KB) i ymchwiliad Pwyllgor Gweithdrefn Tŷr Cyffredin ar bwerau dirprwyedig ym Mil y Diddymu Mawr ar 25 Ebrill 2017.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol adroddiad ar Bapur Gwyn ‘Bil y Diddymu Mawr’ ym mis Gorffennaf 2017. Darllenwch yr adroddiad llawn (PDF 1MB).

 

Bu Cadeiryddion y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, a’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn bresennol mewn fforwm rhyngseneddol yn San Steffan ar 12 Hydref 2017. Darllenwch y datganiad (PDF, 230KB) a gyhoeddwyd gan y Fforwm.

 

Tystiolaeth gan y cyhoedd

Cynhaliodd y Pwyllgor ymgynghoriad cyhoeddus i gasglu tystiolaeth am y testun yma.

 

Gwnaeth y Pwyllgor trafod y ffordd y mae’r Bil yn ymdrin â’r

  • ymdriniaeth o ddatganoli;
  • dirprwyo pwerau a’u rheolaeth; a
  • phrosesau craffu a rôl y deddfwrfeydd datganoledig.

 

Adrodd

Ym mis Hydref 2017, ysgrifennodd (PDF, 156KB) Cadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol at holl Aelodau Seneddol Cymru â chwe amcan (PDF, 767KB) ar gyfer newid Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael).

 

I gyd-fynd â’r amcanion hyn, mae’r Pwyllgor wedi paratoi gwelliannau a awgrymir er mwyn cyflawni’r chwe amcan.

 

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/09/2016

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu