Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Tuberculosis mewn gwartheg yng Nghymru

Bydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig yn  trafod yr ddileu TB gwartheg yng Nghymru. Diben yr ymchwiliad yw:

 

  • asesu’r dystiolaeth y tu ôl i’r dulliau rheoli a dileu a nodir yn rhaglen dileu TB gwartheg newydd Llywodraeth Cymru drwy gymharu â’r dulliau a ddefnyddir y tu allan i Gymru; ac
  • asesu a oes digon o drefniadau monitro a gwerthuso ar waith i sicrhau y gellir dangos effeithiolrwydd y rhaglen a gwerth am arian yn y dyfodol.

Math o fusnes: Arall

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/01/2017

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu