Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Codeiddio

Adroddodd Comisiwn y Gyfraith ar Ffurf a Hygyrchedd y Gyfraith sy'n Berthnasol yng Nghymru ym mis Mehefin 2016. Argymhellodd y dylai Llywodraeth Cymru ddilyn polisi codeiddiad sy'n dwyn ynghyd ddeddfwriaeth y mae ei phwnc o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ac sydd ar hyn o bryd wedi'i gwasgaru ar draws gwahanol ddarnau o ddeddfwriaeth Senedd y Deyrnas Unedig a/neu y Cynulliad, mewn darn o ddeddfwriaeth y Cynulliad.

 

Gwnaeth y Cwnsler Cyffredinol ddatganiad llafar ar Godau Cyfraith Cymru  ar 13 Rhagfyr 2016.  

 

Cawsom dystiolaeth gan y Cwnsler Cyffredinol ynghylch codeiddiad ar 8 Mai 2017.

 

Yn dilyn hynny, ymatebodd y Cwnsler Cyffredinol yn ffurfiol i Gomisiwn y Gyfraith ar 19 Gorffennaf 2017, gan arwain at ohebiaeth gan y Comisiwn ar         .

 

Math o fusnes:

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 01/02/2017

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Busnes

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu