Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Newyddiaduraeth Newyddion yng Nghymru

Mae’r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn nodi’r prif dueddiadau ym myd y cyfryngau lleol, sef uno, colli swyddi, a gostyngiad o ran cylchrediad ac, o’r herwydd, refeniw, fel y nodwyd yn archwiliad y Sefydliad Materion Cymreig o’r cyfryngau yn 2015. Mae’n awyddus felly i ganolbwyntio ar drafod modelau newydd ac arloesol o gefnogi newyddiaduraeth newyddion yng Nghymru. O ystyried natur y broblem, bydd yr ymchwiliad yn canolbwyntio yn benodol ar ddod o hyd i ateb effeithiol yng nghyd-destun Cymru.

AdobeStock_56849659

Ddilynwch ar Twitter: #DGChNewyddion

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: Ymchwiliad yn mynd rhagddo

Cyhoeddwyd gyntaf: 29/03/2017

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu