Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: dulliau yn seiliedig ar asedau i leihau tlodi

Mae’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau wedi cytuno i gynnal tri ymchwiliad i dlodi yng Nghymru.

 

Yn y misoedd nesaf, byddwn yn ystyried:

  • Cymunedau yn Gyntaf – yr hyn a ddysgwyd;
  • Dulliau lleihau tlodi sy’n seiliedig ar asedau; a
  • Gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel

 

Dulliau yn seiliedig ar asedau i leihau tlodi

Mae’r Pwyllgor yn ystyried dull yn seiliedig ar asedau i geisio lleihau tlodi yng Nghymru. Mae’r Pwyllgor yn ystyried dull yn seiliedig ar asedau i geisio lleihau tlodi yng Nghymru a chynhelir sesiwn undydd ar y mater ar 29 Mehefin 2017.

 

Cylch gorcwhyl:

  • sut y gallai dull sy'n seiliedig ar asedau weithio yng Nghymru;
  • y dystiolaeth sydd ar gael ynghylch effeithiolrwydd y dull hwn, ac enghreifftiau o arfer gorau yn rhyngwladol; a
  • syniadau ymarferol i weithredu'r dull.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/05/2017

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu