Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Ymchwiliad i oblygiadau gadael yr Undeb Ewropeaidd i borthladdoedd Cymru

 

 

Fel rhan o'r ymchwiliad, bydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn ystyried:

  • Y risgiau a’r cyfleoedd y mae porthladdoedd Cymru yn eu hwynebu o ganlyniad i gadael yr Undeb Ewropeaidd.
  • Y camau y dylid eu cymryd i liniaru unrhyw risgiau a sicrhau unrhyw fuddion, a phwy ddylai gymryd y camau hynny.

 

Adroddiad

 

Cyhoeddwyd adroddiad y Pwyllgor ar oblygiadau gadael yr Undeb Ewropeaidd i borthladdoedd Cymru ar 4 Awst 2017. Darllenwch yr adroddiad llawn (PDF 3MB).

 

Casglu tystiolaeth

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth lafar fel rhan o'i ymchwiliad ar y dyddiadau canlynol:

 

12 Mehefin (576 KB)

3 Gorffennaf (313 KB)

 

Tystiolaeth ysgrifenedig

Mae’r Pwyllgor wedi derbyn tystiolaeth ysgrifenedig ar gyfer ei ymchwiliad i oblygiadau gadael yr Undeb Ewropeaidd i borthladdoedd Cymru.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: Ymchwiliad yn mynd rhagddo

Cyhoeddwyd gyntaf: 31/05/2017

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu