Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Ymchwiliad i ddiogelwch tân mewn tyrau o fflatiau yng Nghymru

Cael tystiolaeth

 

Mae’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn ymgymryd ymchwiliad un diwrnod i ddiogelwch tân mewn tyrau o fflatiau yng Nghymru.

 

Meysydd i'w hystyried:

  • Pa ofynion/mesurau diogelwch tân sydd ar waith mewn tyrau o fflatiau yng Nghymru ar hyn o bryd
  • A oes unrhyw fylchau neu wendidau amlwg yn y system bresennol o reoleiddio diogelwch tân mewn tyrau o fflatiau yng Nghymru?
  • A yw’r canllawiau i drigolion tyrau o fflatiau yng Nghymru, mewn achos o dân, yn briodol?
  • Sut y caiff trigolion yng Nghymru wybod am ddatblygiadau diweddar, a sicrwydd, ynghylch mesurau diogelwch rhag tân yn eu bloc? Yn fwy cyffredinol, i ba raddau y mae clust i wrando ar farn trigolion am ddiogelwch tân ac i fynd i'r afael ag unrhyw broblemau.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/06/2017

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu