Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Gwydnwch a pharodrwydd: ymateb gweinyddol ac ariannol Llywodraeth Cymru i Brexit

http://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/ArrowGraphics/Inquiry_Stage_03.jpg

Cefndir

Mae'r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol wedi cytuno i edrych ar sut mae'r sector cyhoeddus a busnesau yng Nghymru yn paratoi ar gyfer Brexit. Mae gwydnwch a pharodrwydd y sectorau cyhoeddus a phreifat yng Nghymru wedi cael ei godi yn nifer o ymchwiliadau'r Pwyllgor hyd yn hyn.

Cylch gorchwyl

Diben yr ymchwiliad hwn yw edrych ar:

  • ymateb gweinyddol ac ariannol mewnol Llywodraeth Cymru i Brexit; a
  • sut y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi gwasanaethau cyhoeddus, addysg uwch, y trydydd sector a'r sectorau economaidd i baratoi ar gyfer gadael yr Undeb Ewropeaidd.

 

Casglu tystiolaeth

 

Fel rhan o’n hymchwiliad, lansiodd y Pwyllgor ymgynghoriad a chynnal nifer o sesiynau tystiolaeth i lywio gwaith y Pwyllgor.

 

Ddydd Llun, 6 Tachwedd, bu aelodau’r Pwyllgor yn ymweld â rhanddeiliaid yn Abertawe, Llanelli a Chaerllion. Roedd hyn er mwyn edrych sut mae’r sector cyhoeddus a busnesau yng Nghymru yn paratoi ar gyfer ymadael â’r Undeb Ewropeaidd. Darllenwch yr adroddiadau am yr ymweliadau ag Abertawe a Llanelli (PDF, 259KB) a’r ymweliad â Chaerllion (PDF, 64KB).

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/09/2017

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu