Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol

Inquiry_Stage_04-w

Mae'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg wrthi'n cynnal ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o dargedu cyllid ar garfanau penodol o ddisgyblion, sef disgyblion difreintiedig yn bennaf, drwy'r Grant Datblygu Disgyblion. Bydd yr ymchwiliad hefyd yn ystyried y rhaglen gyffelyb, ond ar wahân, sef Her Ysgolion Cymru a oedd, hyd nes y daeth i ben ym mis Mawrth 2017, yn canolbwyntio ar ysgolion a oedd yn wynebu'r heriau mwyaf o ran gwella.

Mae blog y Gwasanaeth Ymchwil yn rhoi rhagor o ddata am cyrhaeddiad Cyfnod Allweddol 4.

Casglu tystiolaeth

Fel rhan o'r ymchwiliad, cynhaliwyd grwpiau ffocws gydag amrywiaeth o grwpiau ledled Cymru. Mae crynodeb o'r sesiynau hyn ar gael.

Adroddiad

Adroddiad ar ei ymchwiliad i Cyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol

Disgwylir ymateb Llywodraeth Cymru ddydd Mercher 26 Medi 2018.

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/10/2017

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu