Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Perthynas Cymru ag Ewrop a'r byd yn y dyfodol - rhan dau

Y cefndir

Ym mis Mawrth 2018, cyhoeddodd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ei adroddiad (PDF, 9MB) ar berthynas Cymru ag Ewrop yn y dyfodol. Roedd rhan un yr adroddiad hwn yn canolbwyntio ar y farn o Gymru o ran yr elfennau allweddol a ddylai fod yn rhan o berthynas rhwng Cymru a'r UE yn y dyfodol. Cafodd yr adroddiad ei drafod yn y Cyfarfod Llawn ar 23 Mai 2018.

Rhan Dau

Yn ei gyfarfod ar 21 Mai 2018, cytunodd y Pwyllgor i gynnal ymchwiliad Rhan Dau gan ganolbwyntio ar ba rwydweithiau, perthnasau a sefydliadau y dylid eu blaenoriaethu, ac yn hollbwysig sut y gellir cynnal y perthnasau hyn yn y dyfodol.

Cylch gorchwyl yr ymchwiliad yw:

  • asesu sut y mae Llywodraeth Cymru yn ymdrin â materion allanol a nodi arfer gorau o rannau eraill o’r byd;
  • archwilio sut y dylai Llywodraeth Cymru flaenoriaethu ei chysylltiadau allanol yn y dyfodol â sefydliadau, rhanbarthau a rhwydweithiau allweddol Ewrop a/neu ryngwladol, gan gynnwys y gefnogaeth y mae'n ei darparu i gymdeithasau masnach a chymdeithas sifil;
  • archwilio sut y mae trydydd gwledydd a gwledydd a rhanbarthau is-wladwriaeth yn ymgysylltu â'r UE a sefydliadau'r UE, a'r sail dros gydweithredu, er mwyn nodi modelau posibl y gallai Cymru eu mabwysiadu ar ôl Brexit; ac
  • archwilio perthnasau Cynulliad Cenedlaethol Cymru â rhwydweithiau a sefydliadau Ewrop a gwneud argymhellion ar sut y gellir datblygu'r rhain ar ôl Brexit.

Casglu tystiolaeth

Cynhaliodd y Pwyllgor sesiynau tystiolaeth lafar i lywio ei waith ar y dyddiadau a ganlyn:

Ddydd Llun 22 Hydref ymwelodd y Pwyllgor â Llundain i gwrdd ag amrywiaeth o randdeiliaid, i drafod perthynas Cymru ag Ewrop a'r byd yn y dyfodol

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/06/2018

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu