Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Iechyd Meddwl Amenedigol – Gwaith dilynol

Mae’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg wrthi’n gwneud gwaith dilynol ar ei ymchwiliad i iechyd meddwl amenedigol yng Nghymru. Cyhoeddwyd yr adroddiad ym mis Hydref 2017.

 

Mae’r Pwyllgor yn awyddus i ddarganfod a yw gwaith a wnaed ers cyhoeddi’r adroddiad yn gwneud gwahaniaeth, neu wedi gwneud gwahaniaeth.

Mai 2019

Ysgrifennodd y Cadeirydd at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Chwefror 2019
Yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 10 Ionawr 2019, ysgrifennodd y Cadeirydd at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn gofyn am wybodaeth ychwanegol. Cafwyd ymateb gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar 7 Chwefror 2019.

 

Hydref 2018

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cyflwyno diweddariad ar argymhellion yr adroddiad.

 

Tachwedd 2018

Bu’r Pwyllgor yn ymgynghori â rhanddeiliaid ynghylch ymateb Llywodraeth Cymru.

 

Ymatebion i’r Ymgynghoriad

PMH(2) 01 Seicotherapydd Plant a’r Glasoed

PMH(2) 02 NSPCC, NCMH, Mind Cymru, y Sefydliad Iechyd Meddwl a’r Gynghrair Iechyd Meddwl Mamol

PHM(2) 03 Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

PMH(2) 04 Dechrau'n Deg Caerdydd

PMH(2) 05 Iechyd Meddwl Amenedigol Gogledd Cymru

PMH(2) 06 Bliss

PMH(2) 07 Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru

PMH(2) 08 Mind Cymru  

 

Ionawr 2019

Yn y cyfarfod ar 10 Ionawr craffwyd ar waith y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol o ran cynnydd mewn cysylltiad â gweithredu argymhellion yr adroddiad.

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 17/10/2018

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu