Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

Mae’n rhaid i Aelod o Lywodraeth Cymru osod datganiad ysgrifenedig yn rhoi hysbysiad o unrhyw offeryn statudol perthnasol a wnaed, neu sydd i'w wneud, gan Weinidog y DU sy'n gweithredu ar ei ben ei hun o dan adrannau 8, 9 neu 23 o, neu Atodlen 4 i, Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 sy'n cynnwys darpariaeth o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad neu gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru.

 

Mae unrhyw ohebiaeth sy'n ymwneud â Datganiad Ysgrifenedig a wnaed o dan Reol Sefydlog 30C ar gael o dan y Datganiad Ysgrifenedig penodol a restrir isod.

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 31/10/2018

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu