Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

SL(5)279 - Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Lonydd Bysiau a Thraffig sy’n Symud (Sir Gaerfyrddin) 2018

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 13 Tachwedd 2018

Fe’u gosodwyd ar: 15 Tachwedd 2018

Yn dod i rym ar: 10 Rhagfyr 2019

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 26 Tachwedd 2018

Statws Adrodd: Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 15/11/2018

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu