Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Pysgodfeydd

Defnyddir hwn ble y bydd Llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad i Ddeddfu gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar fater a allai ddod o fewn cymhwysedd y Cynulliad fel arfer.

 

Yn unol â’r Nodiadau Esboniadol sy’n cyd-fynd â Bil Pysgodfeydd, bydd yn darparu’r fframwaith cyfreithiol i’r Deyrnas Unedig weithredu fel gwladwriaeth arfordirol annibynnol dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Gyfraith y Môr 1982 (UNCLOS) ar ôl i’r DU ymadael â’r Undeb Ewropeaidd a’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin (y PPC). Mae’r Bil yn creu dulliau cyffredin o ran rheoli pysgodfeydd rhwng llywodraeth y DU a’r Gweinyddiaethau Datganoledig ac yn gwneud diwygiadau i’r dull rheoli pysgodfeydd yn Lloegr.

 

Cyflwynwyd y Bil Pysgodfeydd y DU (y Bil) yn Nhŷ’r Cyffredin ar 25 Hydref 2018.

 

Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil gerbron y Cynulliad Cenedlaethol ar 15 Tachwedd 2018. Ar 10 Ionawr 2019, gosododd Llywodraeth Cymru Gynnig Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ei adroddiad (PDF, 951KB) ynghylch y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol 12 Chwefror 2019.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ei adroddiad (PDF, 709KB) ynghylch y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol 12 Chwefror 2019.

 

Methodd Bil Pysgodfeydd â phasio yn Senedd y DU cyn i’r Senedd gael ei haddoedi ar 9 Medi 2019. Golyga hyn fod hynt y Bil wedi dod i ben ac nad oes angen y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol bellach.

 

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/12/2018

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu