Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

SL(5)287 - Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2018

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: 21 Tachwedd 2018

Fe’u gosodwyd ar: 26 Tachwedd 2018

Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2019

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 10 Rhagfyr 2018

Statws Adrodd: Clir

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 8 Ionawr 2019

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/11/2018

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu