Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Rhandiroedd

 

Mae’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig yn cynnal ymchwiliad ar rhandiroedd. Cylch gorchwyl yr ymchwiliad yw:

Yn 2010, cyhoeddodd y pwyllgor a’n rhagflaenodd ei adroddiad ar ddarparu rhandiroedd yng Nghymru. Naw mlynedd yn ddiweddarach, hoffem ailedrych ar y gwaith hwn i weld faint o gynnydd a wnaed ac a yw Llywodraeth Cymru wedi cymryd camau digonol i wynebu heriau’r dyfodol. 

Fel rhan o’n hymchwiliad, Ailfeddwl am Fwyd, hoffem gael eich barn am y canlynol:

  • Dull strategol Llywodraeth Cymru o weithredu;
  • Sut y mae awdurdodau lleol Cymru yn ymdrin â’r mater; a
  • Sut y gallwn sicrhau’r manteision mwyaf bosibl o ran iechyd, y gymuned a’r amgylchedd drwy greu rhandiroedd a hybu twf cymunedol.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/01/2019

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu