Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid Gwasanaeth)

Defnyddir hwn ble y bydd Llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad i Ddeddfu gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar fater a allai ddod o fewn cymhwysedd y Cynulliad fel arfer.

 

Cyflwynwyd y Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid Gwasanaeth) (y Bil) yn Nhŷ’r Cyffredin ar 13 Mehefin 2018.

 

Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil gerbron y Cynulliad Cenedlaethol ar 17 Ionawr 2019.

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/02/2019

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Cyfarfod Llawn

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu