Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Adroddiadau - y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad

 

Adroddiadau a gyhoeddwyd gan y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Cymru yn ystod y Pedwerydd Cynulliad (2011-2016) drwy ddefnyddio’r lincs isod.

Ymchwilliadau Pwyllgor

Dyddiad cyhoeddi

 

Etifeddiaeth y Pedwerydd Cynulliad (PDF 3MB)

Mawrth 2016

 

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth diwygiedig: yr Adolygiad o Siarter y BBC (172 KB)

Mawrth 2016

 

Adolygiad o Siarter y BBC (PDF 683KB)

Mawrth 2016

 

Llyfrgelloedd cyhoeddus yng Nghymru (PDF 961KB)

Gorffennaf 2014

 

Lefelau cyfranogiad mewn chwaraeon

Mawrth 2014

 

Cynnydd o ran cydweithio ar lefel llywodraeth leol

Rhagfyr 2013

 

Dyfodol cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru

Awst 2013

 

Addasiadau yn y Cartref

Gorffennaf 2013

 

Polisi Llywodraeth Cymru ar yr amgylchedd hanesyddol (PDF 776KB)

Mawrth 2013

 

Cyfranogiad yn y Celfyddydau (PDF 384KB)

Ionawr 2013

 

Uwch Gynghrair Cymru (PDF 700KB)

Tachwedd 2012

 

Ystyriaethau cydraddoldeb yng nghyllideb Llywodraeth Cymru

Tachwedd 2012

 

Rhagolygon ar gyfer dyfodol y cyfryngau yng Nghymru  (PDF 854KB)

Mai 2012

 

Darpariaeth tai fforddiadwy yng Nghymru (PDF 994 KB)

Ebrill 2012

 

Aflonyddu ar sail anabledd yng Nghymru (PDF 343KB)

Rhagfyr 2011

 

Diogelwch Cymunedol yng Nghymru

Rhagfyr 2011

 

 

Deddfwriaeth: Biliau

.

Dyddiad cyhoeddi

 

Mawrth 2016

 

Hydref 2015

 

Mehefin 2015

 

Mai 2015

 

Tachwedd 2014

 

Hydref 2014

 

Mawrth 2014

 

Mawrth 2013

 

Chwefror 2013

 

Mai 2012

 

Mawrth 2012

 

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol
.

Dyddiad cyhoeddi

 

Mawrth 2016

 

Mawrth 2016

 

Rhagfyr 2014

 

Tachwedd 2014

 

Hydref 2014

 

Medi 2013

 

Medi 2013

 

Medi 2013

 

Medi 2013

 

Tachwedd 2012

 

Hydref 2012

 

 

Craffu ar y gyllideb
.

Dyddiad cyhoeddi

 

Cynigion cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2016-17

Chwefror 2016

 

Hydref 2014

 

Cynigion cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2014-15

Hydref 2013

 

Cynigion cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2013-14

Hydref 2012

 

Cynigion cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2012-13

Hydref 2011

 

 

Math o fusnes:

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 03/04/2013

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu