Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

Bil Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd gan Vaughan Gething AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae’r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio’r Bil i’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon.

 

Gwybodaeth am y Bil

 

Mae’r Bil yn cynnig cyflwyno newidiadau sy’n:

 

  • Gosod ystyriaethau ansawdd wrth galon pob rhan o’r GIG yng Nghymru,
  • Cryfhau llais dinasyddion ar draws gwasanaethau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, gyda Chorff Llais Dinasyddion newydd ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol (yn lle Cynghorau Iechyd Cymunedol);
  • Gosod dyletswydd gonestrwydd ar sefydliadau’r GIG, gan ei gwneud yn ofynnol iddynt fod yn agored ac yn onest pan fydd pethau’n mynd o’u lle; a
  • Chryfhau’r trefniadau llywodraethu ar gyfer Ymddiriedolaethau’r GIG, drwy gyflwyno rôl Is-gadeirydd ar gyfer pob Ymddiriedolaeth.

 

Mae rhagor o fanylion am y Bil yn y Memorandwm Esboniadol cysylltiedig.

 

Cyfnod Presennol

Mae’r Bil yng Nghyfnod 1 ar hyn o bryd. Mae eglurhad o gyfnodau amrywiol Biliau’r Cynulliad ar gael yn y Canllaw i gyfnodau Biliau a Deddfau Cyhoeddus.

 

Cofnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Cyfnod

Dogfennau

Cyflwyno'r Bil:

17 Mehefin 2019

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) (PDF 142KB)

 

Memorandwm Esboniadol (PDF 2200KB)

 

Datganiad y Llywydd: 17 Mehefin 2019 (PDF 1152KB)

 

Y Pwyllgor Busnes – Amserlen ar gyfer ystyried Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) (PDF 33KB)

 

Geirfa Ddwyieithog (PDF 89KB)

 

Datganiad Cyfarfod Llawn – Cyflwyno Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) (PDF 661KB)

 

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon – Datganiad Cyfarfod Llawn (PDF 262KB)

Cyfnod 1 - Pwyllgor yn trafod yr egwyddorion cyffredinol

Cytunodd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar ei ddull gweithredu yng Nghyfnod 1 ar 19 Mehefin 2019.

 

Mae’r Pwyllgor wedi gwneud galwad agored am dystiolaeth am y Bil.

 

Mae’r ymgynghoriad bellach wedi cau. Fodd bynnag, mae dal cyfle i gwblhau ein harolwg byr am y Corff Llais Dinasyddion arfaethedig.

 

 

 

Dyddiadau’r Pwyllgor

Bydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

 

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

19 Mehefin 2019

Ystyried y ffordd o fynd ati i wneud gwaith craffu Cyfnod 1 (preifat)

19 Mehefin 2019 trawsgrifiad

Gwylio cyfarfod 19 Mehefin 2019

11 Gorffennaf 2019

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

11 Gorffennaf 2019 trawsgrifiad

Gwylio cyfarfod 11 Gorffennaf 2019

19 Medi 2019

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

19 Medi 2019 trawsgrifiad

Gwylio cyfarfod 19 Medi 2019

25 Medi 2019

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

25 Medi 2019 trawsgrifiad

Gwylio cyfarfod 25 Medi 2019

9 Hydref 2019

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

 

 

Bydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

30 Medi 2019

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

30 Medi 2019 trawsgrifiad

Gwylio cyfarfod 30 Medi 2019

 

 

Bydd y Pwyllgor Cyllid yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

3 Gorffennaf 2019

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

3 Gorffennaf

2019 trawsgrifiad

Gwylio cyfarfod 3 Gorffennaf 2019

 

Gohebiaeth y Gweinidog

 

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Cadeirydd Iechyd a Gwasanaethau y Cymdeithasol - 19 Mehefin 2019

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) - 8 Gorffennaf 2019

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar Fil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) - 30 Medi 2019

 

 

 

Cyfnod 1 - Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Penderfyniad Ariannol

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.68, mae’r Llywydd wedi nodi bod angen penderfyniad ariannol ar gyfer y Bil hwn. Mae rhagor o wybodaeth am y penderfyniadau ariannol ar gael yn adran 3 o’r   Canllaw i Gyfnodau Biliau a Deddfau Cyhoeddus.

Cyfnod 2 - Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Cyfnod 3 - y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Cyfnod 4 - Pasio'r Bil yn y Cyfarfod Llawn

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Ar ôl Cyfnod 4

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

 

Gwybodaeth gyswllt
Clerc: Sarah Beasley

Rhif ffôn: 0300 200 6565

 

Cyfeiriad post:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd     CF99 1NA

 

Ebost: SeneddIechyd@Cynulliad.Cymru

Math o fusnes: Bil

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 17/06/2019

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Busnes, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon, Y Cyfarfod Llawn

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu