Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21

Cael tystiolaeth

 

Rhaid i Lywodraeth Cymru osod ei chyllideb ddrafft ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf gerbron y Cynulliad i ganiatáu i’r Pwyllgor Cyllid graffu ar ei chynigion. Gall pwyllgorau eraill y Cynulliad hefyd ystyried y gyllideb ddrafft cyn y bydd yn derfynol.

 

A screenshot of a cell phone  Description automatically generated

Math o fusnes: Craffu ar y gyllideb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/07/2019

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu