Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Systemau a ffiniau etholiadol

Cael tystiolaeth

Mae'r Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad yn cynnal ymchwiliad i edrych yn fanwl ar argymhelliad y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad y dylid cynyddu maint y Cynulliad i o leiaf 80 Aelod, ac yn ddelfrydol yn agosach at 90 Aelod, drwy:

*        Edrych yn fanwl ar oblygiadau’r systemau a ffiniau etholiadol a argymhellir gan y Panel Arbenigol ar gyfer cynrychiolaeth ddemocrataidd yng Nghymru, ac ystyried sut y gallai’r egwyddorion a nodwyd gan y Panel Arbenigol gael eu pwysoli i sicrhau bod trefniadau etholiadol y Cynulliad yn briodol i gyd-destun Cymru;

*        Edrych ar ymdeimlad a dealltwriaeth y cyhoedd o drefniadau a ffiniau etholiadol cyfredol y Cynulliad a’r opsiynau a argymhellir gan y Panel Arbenigol;

*        Ystyried y goblygiadau i bleidiau gwleidyddol yng Nghymru o newid y system etholiadol a’r model ffiniau;

*        Edrych yn fanwl ar egwyddorion ac ymarferoldeb sefydlu trefniadau adolygu ffiniau ar gyfer ardaloedd etholiadol y Cynulliad;

*        Ystyried y goblygiadau o ran cost ac adnoddau diwygio’r system etholiadol a ffiniau’r Cynulliad.

Tystiolaeth gan y cyhoedd

Cynhaliodd y Pwyllgor ymgynghoriad cyhoeddus rhwng 8 Ionawr a 19 Chwefror 2020. Mae’r atebion bellach wedi’u cyhoeddi.

Gallwch hefyd fynd i wefan Eich Cymru Chi i rannu eich sylwadau.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/01/2020

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu