Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Ymchwiliad i rywogaethau goresgynnol estron

Mae’r Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd wedi cynnal ymchwiliad byr i ddulliau o fynd i’r afael â Rhywogaethau Goresgynnol Estron yng Nghymru. Cytunwyd ar y cylch gorchwyl a ganlyn ar gyfer yr ymchwiliad:

      Asesu pa mor ddigonol yw’r data a’r wybodaeth sydd ar gael ar hyn o bryd am ba mor gyffredin yw rhywogaethau goresgynnol estron yng Nghymru, a’u heffeithiau;

      Asesu’r camau y mae Llywodraeth Cymru a’r awdurdodau perthnasol wedi’u cymryd hyd yma i fynd i’r afael â’r mater hwn; ac

      Ystyried cynigion y Comisiwn Ewropeaidd i gyflwyno Cyfarwyddeb a fyddai’n ei gwneud yn ofynnol i aelod-wladwriaethau gymryd camau cydgysylltiedig i fynd i’r afael â’r mater hwn.

Ar 9 Mai 2013, gwahoddwyd ystod o sefydliadau i ymuno â ni yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol i rannu eu safbwyntiau.

Rhagor o wybodaeth

Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach, cysylltwch â Chlerc y Pwyllgor at PwyllgorAC@cymru.gov.uk

 

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 29/04/2013

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu