Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 10 Ionawr 2018 09.30, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt:    Marc Wyn Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol
Mike Hedges AC Cadeirydd Yn bresennol
Gareth Bennett AC Aelod Yn bresennol
Dawn Bowden AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Jenny Rathbone AC yn dirprwyo
Jayne Bryant AC Aelod Yn bresennol
Dai Lloyd AC Aelod Yn bresennol
David Melding AC Aelod Yn bresennol
Jenny Rathbone AC Aelod Yn bresennol
Simon Thomas AC Aelod Yn bresennol
Joyce Watson AC Aelod Yn bresennol
Marc Wyn Jones Clerc Yn bresennol
Martha Da Gama Howells Ail Glerc Yn bresennol
Louise Andrewartha Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Chloe Corbyn Ymchwilydd Disgwyliedig
Wendy Dodds Ymchwilydd Disgwyliedig
Elfyn Henderson Ymchwilydd Disgwyliedig
Moya MacDonald Ymchwilydd Disgwyliedig
Andrew Minnis Ymchwilydd Yn bresennol
Katy Orford Ymchwilydd Disgwyliedig
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Ken Skates AC Tyst Yn bresennol
Prys Davies Tyst Yn bresennol
Simon Jones Tyst Yn bresennol
Dean Medcraft Tyst Yn bresennol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu