Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 13 Chwefror 2019 09.20, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt:    Marc Wyn Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol
Mike Hedges AC Cadeirydd Yn bresennol
Gareth Bennett AC Aelod Yn bresennol
Andrew RT Davies AC Aelod Ymddiheuriadau
John Griffiths AC Aelod Yn bresennol
Llyr Gruffydd AC Aelod Yn bresennol
Helen Mary Jones AM Aelod Yn bresennol
Jenny Rathbone AC Aelod Yn bresennol
Joyce Watson AC Aelod Yn bresennol
Marc Wyn Jones Clerc Yn bresennol
Elizabeth Wilkinson Ail Glerc Yn bresennol
Elfyn Henderson Ymchwilydd Yn bresennol
Clare Pillman Tyst Yn bresennol
Syr David Henshaw Tyst Ymddiheuriadau
Ceri Davies Tyst Yn bresennol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu