Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 15 Gorffennaf 2019 14.00, Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Alun Davidson
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol
David Rees AC Cadeirydd Yn bresennol
Alun Davies AC Aelod Yn bresennol
Huw Irranca-Davies AC Aelod Ymddiheuriadau
Delyth Jewell AM Aelod Yn bresennol
Mandy Jones AM Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Mark Reckless AM
Mark Reckless AC Aelod Yn bresennol fel dirprwy
David Melding AC Aelod Yn bresennol
Alun Davidson Clerc Yn bresennol
Rhys Morgan Ail Glerc Yn bresennol
Claire Fiddes Dirprwy Glerc Yn bresennol
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Nia Moss Ymchwilydd Disgwyliedig
Gareth David Thomas Ymchwilydd Disgwyliedig

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu