Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Eich Aelodau Cynulliad Yn ôl plaid

Caiff Aelodau’r Cynulliad eu hethol gan bobl Cymru. Maent yn cynrychioli buddiannau’r cyhoedd, yn ogystal ag unigolion sy’n byw o fewn yr etholaeth neu’r rhanbarth maent wedi eu hethol i’w gwasanaethu dros gyfnod eu swydd.

Maent mewn cyswllt cyson â’r cyhoedd naill ai drwy gyfarfodydd, galwadau ffôn neu gymorthfeydd.

Telir cyflog i Aelodau’r Cynulliad am eu gwaith yn ogystal â lwfansau. Ceir gwybodaeth am y rhain yn y gronfa ddata lwfansau. Rhaid i bob Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru lenwi cofrestr o fuddiannau, sy’n cael ei chyhoeddi gyda phroffil pob Aelod.

Defnyddiwch y lincs isod i ddod o hyd i’ch Aelod Cynulliad, ac i gael gwybod sut i gysylltu â nhw:

 Llafur Cymru

 Ceidwadwyr Cymreig

 Plaid Cymru

 Plaid Brexit

 Annibynnol

 Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

 • Linc i'r manylion ar gyfer Kirsty Williams AC
  Kirsty Williams AC

  Brycheiniog a Sir Faesyfed

  Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

  Y Gweinidog Addysg

 Llafur Cymru a chydweithredol

 Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP)

 • Linc i'r manylion ar gyfer Neil Hamilton AC
  Neil Hamilton AC

  (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

  Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP)

 Welsh National Party

 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu