Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Eich Aelodau Cynulliad

Caiff Aelodau’r Cynulliad eu hethol gan bobl Cymru. Maent yn cynrychioli buddiannau’r cyhoedd, yn ogystal ag unigolion sy’n byw o fewn yr etholaeth neu’r rhanbarth maent wedi eu hethol i’w gwasanaethu dros gyfnod eu swydd.

Maent mewn cyswllt cyson â’r cyhoedd naill ai drwy gyfarfodydd, galwadau ffôn neu gymorthfeydd.

Telir cyflog i Aelodau’r Cynulliad am eu gwaith yn ogystal â lwfansau. Ceir gwybodaeth am y rhain yn y gronfa ddata lwfansau. Rhaid i bob Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru lenwi cofrestr o fuddiannau, sy’n cael ei chyhoeddi gyda phroffil pob Aelod.

Defnyddiwch y lincs isod i ddod o hyd i’ch Aelod Cynulliad, ac i gael gwybod sut i gysylltu â nhw:

Aelod Cynulliad
Llun Aelod Cynulliad Plaid Wleidyddol Etholaeth Rhanbarth
ffotograff o Mick Antoniw AC

Mick Antoniw AC

10 Market Street, Pontypridd, CF37 2ST

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7309

Swyddfa Cynulliad: Mick.Antoniw@cynulliad.cymru

Llafur Cymru Pontypridd  
ffotograff o Rhun ap Iorwerth AC

Rhun ap Iorwerth AC

Comisiynydd

1B Stryd yr Eglwys, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7DU

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7181

Swyddfa Etholaeth: 01248 723 599

Swyddfa Cynulliad: rhun.apiorwerth@cynulliad.cymru

Plaid Cymru Ynys Môn  
ffotograff o Mohammad Asghar (Oscar) AC

Mohammad Asghar (Oscar) AC

Uned 1, Fairoak House, 15-17 Church Road, Casnewydd, NP19 7EJ

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7239

Swyddfa Etholaeth: 01633 220022

Swyddfa Cynulliad: Mohammad.Asghar@cynulliad.cymru

Ceidwadwyr Cymreig   (Dwyrain De Cymru)
ffotograff o Gareth Bennett AC

Gareth Bennett AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1NA

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7263

Swyddfa Cynulliad: Gareth.Bennett@cynulliad.cymru

Annibynnol   (Canol De Cymru)
ffotograff o Hannah Blythyn AC

Hannah Blythyn AC

Y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol

38 Stryd Yr Eglwys, Y Fflint, Sir Y Fflint, CH6 5AE

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7132

Swyddfa Cynulliad: Hannah.Blythyn@cynulliad.cymru

Llafur Cymru Delyn  
ffotograff o Dawn Bowden AC

Dawn Bowden AC

110 Stryd Fawr, Merthyr Tudful, CF47 8AP

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7170

Swyddfa Cynulliad: Dawn.Bowden@cynulliad.cymru

Llafur Cymru Merthyr Tudful a Rhymni  
ffotograff o Michelle Brown AC

Michelle Brown AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1NA

Swyddfa Cynulliad: Michelle.Brown@cynulliad.cymru

Annibynnol   (Gogledd Cymru)
ffotograff o Jayne Bryant AC

Jayne Bryant AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, Caerdydd

Swyddfa Cynulliad: 01633 376627

Swyddfa Cynulliad: Jayne.Bryant@cynulliad.cymru

Llafur Cymru Gorllewin Casnewydd  
ffotograff o Angela Burns AC

Angela Burns AC

County Chambers, Stryd Warren, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 7JS

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7243

Swyddfa Etholaeth: 01834 843 052

Swyddfa Cynulliad: Angela.Burns@cynulliad.cymru

Ceidwadwyr Cymreig Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro  
ffotograff o Hefin David AC

Hefin David AC

Bargoed YMCA, Aeron Place, Gilfach, Bargoed, CF81 8JA

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7154

Swyddfa Etholaeth: 01443 838542

Swyddfa Cynulliad: Hefin.David@cynulliad.cymru

Llafur Cymru Caerffili  
ffotograff o Alun Davies AC

Alun Davies AC

23 Beaufort Street, Brynmawr, Blaenau Gwent, NP23 4AQ

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7145

Swyddfa Etholaeth: 01495 311 160

Swyddfa Cynulliad: Alun.Davies@cynulliad.cymru

Llafur Cymru Blaenau Gwent  
ffotograff o Andrew RT Davies AC

Andrew RT Davies AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1NA

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7227

Swyddfa Cynulliad: AndrewRT.Davies@cynulliad.cymru

Ceidwadwyr Cymreig   (Canol De Cymru)
ffotograff o Paul Davies AC

Paul Davies AC

Arweinydd yr Wrthblaid

20 Stryd y Farchnad Uchaf, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1QA

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7216

Swyddfa Etholaeth: 01437 766425

Swyddfa Cynulliad: Paul.Davies@cynulliad.cymru

Ceidwadwyr Cymreig Preseli Sir Benfro  
ffotograff o Suzy Davies AC

Suzy Davies AC

Comisiynydd

Cornhill Chambers, 8 Christina Street, Abertawe, SA1 4EW

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7209

Swyddfa Cynulliad: Suzy.Davies@cynulliad.cymru

Ceidwadwyr Cymreig   (Gorllewin De Cymru)
ffotograff o Mark Drakeford AC

Mark Drakeford AC

Prif Weinidog Cymru

395 Cowbridge Road East, Treganna, Caerdydd, CF5 1JG

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7158

Swyddfa Etholaeth: 029 2022 3207

Swyddfa Cynulliad: Mark.Drakeford@cynulliad.cymru

Llafur Cymru Gorllewin Caerdydd  
ffotograff o Dafydd Elis-Thomas AC

Dafydd Elis-Thomas AC

Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

7 Bank Place, Porthmadog, LL49 9AA

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7175

Swyddfa Etholaeth: 01766 515028

Swyddfa Cynulliad: Dafydd.Elis-Thomas@cynulliad.cymru

Annibynnol Dwyfor Meirionnydd  
ffotograff o Rebecca Evans AC

Rebecca Evans AC

Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

9 Heol Pontarddulais, Gorseinon, Abertawe, SA4 4FE

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7160

Swyddfa Etholaeth: 01792 899 081

Swyddfa Cynulliad: Rebecca.Evans@cynulliad.cymru

Llafur Cymru Gwyr  
ffotograff o Janet Finch-Saunders AC

Janet Finch-Saunders AC

29 Stryd Madog, Llandudno, LL30 2TL

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7247

Swyddfa Etholaeth: 01492 871 198

Swyddfa Cynulliad: Janet.Finch-Saunders@cynulliad.cymru

Ceidwadwyr Cymreig Aberconwy  
ffotograff o Russell George AC

Russell George AC

13 Parker's Lane, Y Drenewydd, SY16 2LT

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7206

Swyddfa Cynulliad: Russell.George@cynulliad.cymru

Ceidwadwyr Cymreig Sir Drefaldwyn  
ffotograff o Vaughan Gething AC

Vaughan Gething AC

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1NA

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7150

Swyddfa Cynulliad: Vaughan.Gething@cynulliad.cymru

Llafur Cymru De Caerdydd a Phenarth  
ffotograff o John Griffiths AC

John Griffiths AC

7 fed Llawr, Clarence House, Clarence Place, Casnewydd, NP19 7AA

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7121

Swyddfa Etholaeth: 01633 222 302

Swyddfa Cynulliad: John.Griffiths@cynulliad.cymru

Llafur Cymru Dwyrain Casnewydd  
ffotograff o Lesley Griffiths AC

Lesley Griffiths AC

Tŷ Vernon, 41 Ffordd Rhosddu, Wrecsam, LL11 2NS

Swyddfa Etholaeth: 01978 355743

Swyddfa Cynulliad: Lesley.Griffiths@cynulliad.cymru

Llafur Cymru Wrecsam  
ffotograff o Llyr Gruffydd AC

Llyr Gruffydd AC

Canolfan Busnes Birch House, Hen Lon Parcwr, Rhutun, Sir Ddinbych, LL15 1NA

Swyddfa Etholaeth: 01824 703 593

Swyddfa Cynulliad: Llyr.Gruffydd@cynulliad.cymru

Plaid Cymru   (Gogledd Cymru)
ffotograff o Siân Gwenllian AC

Siân Gwenllian AC

Comisiynydd

8 Stryd y Castell, Caernarfon, LL55 1SE

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7192

Swyddfa Etholaeth: 01286 672076

Swyddfa Cynulliad: Sian.Gwenllian@cynulliad.cymru

Plaid Cymru Arfon  
ffotograff o Neil Hamilton AC

Neil Hamilton AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1NA

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7422

Swyddfa Cynulliad: Neil.Hamilton@cynulliad.cymru

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP)   (Canolbarth a Gorllewin Cymru)
ffotograff o Mike Hedges AC

Mike Hedges AC

97 Pleasant Street, Morriston, Abertawe, SA6 6HJ

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7140

Swyddfa Etholaeth: 01792 790621

Swyddfa Cynulliad: Mike.Hedges@cynulliad.cymru

Llafur Cymru Dwyrain Abertawe  
ffotograff o Vikki Howells AC

Vikki Howells AC

27 High Street, Aberdâr, CF44 7AA

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7163

Swyddfa Etholaeth: 01685 881 388

Swyddfa Cynulliad: Vikki.Howells@cynulliad.cymru

Llafur Cymru Cwm Cynon  
ffotograff o Jane Hutt AC

Jane Hutt AC

Y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip

115 High Street, Y Barri, CF62 7DT

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7110

Swyddfa Etholaeth: 01446 740981

Swyddfa Cynulliad: Jane.Hutt@cynulliad.cymru

Llafur Cymru Bro Morgannwg  
ffotograff o Huw Irranca-Davies AC

Huw Irranca-Davies AC

Uned 2, 112-113 Commercial Street, Maesteg, CF34 9DL

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7105

Swyddfa Cynulliad: Huw.Irranca-Davies@cynulliad.cymru

Llafur Cymru a chydweithredol Ogwr  
ffotograff o Mark Isherwood AC

Mark Isherwood AC

Cymdeithas Ceidwadwyr Delyn, 5 Halkyn Street, Treffynnon, CH8 7TX

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7217

Swyddfa Etholaeth: 01352 710232

Swyddfa Cynulliad: Mark.Isherwood@cynulliad.cymru

Ceidwadwyr Cymreig   (Gogledd Cymru)
ffotograff o Julie James AC

Julie James AC

Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Llawr 1af, Stryd y Gwynt, Abertawe, SA1 1DP

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7137

Swyddfa Etholaeth: 01792 460 836

Swyddfa Cynulliad: Julie.James@cynulliad.cymru

Llafur Cymru Gorllewin Abertawe  
ffotograff o Delyth Jewell AC

Delyth Jewell AC

1 Griffiths Building, Victoria Terrace, Newbridge, Caerphilly, NP11 4ET

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 6565

Swyddfa Etholaeth: 0300 200 7138

Swyddfa Cynulliad: Delyth.Jewell@cynulliad.cymru

Plaid Cymru   (Dwyrain De Cymru)
ffotograff o Ann Jones AC

Ann Jones AC

Y Dirprwy Lywydd

The Hub, 69-71 Ffordd Wellington, Y Rhyl, LL18 1BE

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7173

Swyddfa Etholaeth: 01745 332813

Swyddfa Cynulliad: Ann.Jones@cynulliad.cymru

Llafur Cymru Dyffryn Clwyd  
ffotograff o Caroline Jones AC

Caroline Jones AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1NA

Swyddfa Cynulliad: Caroline.Jones@cynulliad.cymru

Plaid Brexit   (Gorllewin De Cymru)
ffotograff o Carwyn Jones AC

Carwyn Jones AC

1st/2nd Floor Suites, 3 Cross Street, Pen-y-bont, CF31 1EX

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7095

Swyddfa Etholaeth: 01656 664320

Swyddfa Cynulliad: Carwyn.Jones@cynulliad.cymru

Llafur Cymru Pen-y-Bont ar Ogwr  
ffotograff o Elin Jones AC

Elin Jones AC

Y Llywydd

Ty Goronwy, 32 Heol y Wig, Aberystwyth, SY23 2LN

Swyddfa Etholaeth: 01970 624 516

Swyddfa Cynulliad: Elin.Jones@cynulliad.cymru

Plaid Cymru Ceredigion  
ffotograff o Helen Mary Jones AC

Helen Mary Jones AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, CF99 1NA

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 6565

Swyddfa Cynulliad: HelenMary.Jones@cynulliad.cymru

Plaid Cymru   (Canolbarth a Gorllewin Cymru)
ffotograff o Mandy Jones AC

Mandy Jones AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1NA

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7387

Swyddfa Etholaeth: 01248 717 052

Swyddfa Cynulliad: mandy.jones@cynulliad.cymru

Plaid Brexit   (Gogledd Cymru)
ffotograff o Dai Lloyd AC

Dai Lloyd AC

Uned 2, Ffordd Brunel, Parc Ynni Baglan, Baglan, SA11 2FP

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7255

Swyddfa Cynulliad: Dai.Lloyd@cynulliad.cymru

Plaid Cymru   (Gorllewin De Cymru)
ffotograff o Neil McEvoy AC

Neil McEvoy AC

321 Cowbridge Road East, Treganna, Caerdydd, CF5 1JD

Swyddfa Etholaeth: 0300 200 7434

Swyddfa Cynulliad: Neil.McEvoy@cynulliad.cymru

Welsh National Party   (Canol De Cymru)
ffotograff o David Melding AC

David Melding AC

Swyddfa 2, 20 Pantbach Road, Birchgrove, Caerdydd, CF14 1UA

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7220

Swyddfa Etholaeth: 029 2062 3088

Swyddfa Cynulliad: David.Melding@cynulliad.cymru

Ceidwadwyr Cymreig   (Canol De Cymru)
ffotograff o Jeremy Miles AC

Jeremy Miles AC

Y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit

7 High Street, Pontardawe, Abertawe, SA8 4HU

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7107

Swyddfa Etholaeth: 01792 869993

Swyddfa Cynulliad: Jeremy.Miles@cynulliad.cymru

Llafur Cymru Castell-nedd  
ffotograff o Darren Millar AC

Darren Millar AC

Parc Busnes Gogledd Cymru, Abergele, LL22 8LJ

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7214

Swyddfa Etholaeth: 0300 200 6206

Swyddfa Cynulliad: Darren.Millar@cynulliad.cymru

Ceidwadwyr Cymreig Gorllewin Clwyd  
ffotograff o Eluned Morgan AC

Eluned Morgan AC

Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

19 Cartlett, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 2LH

Swyddfa Cynulliad: 03002007310

Swyddfa Cynulliad: Eluned.Morgan@cynulliad.cymru

Llafur Cymru   (Canolbarth a Gorllewin Cymru)
ffotograff o Julie Morgan AC

Julie Morgan AC

Y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

17 Plasnewydd, Whitchurch, Caerdydd, CF14 1NR

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7362

Swyddfa Etholaeth: 0300 200 6241

Swyddfa Cynulliad: Julie.Morgan@cynulliad.cymru

Llafur Cymru Gogledd Caerdydd  
ffotograff o Lynne Neagle AC

Lynne Neagle AC

73 Heol Trosnant Uchaf, Pont-y-pŵl, NP4 8AU

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7508

Swyddfa Etholaeth: 01495 740 022

Swyddfa Cynulliad: Lynne.Neagle@cynulliad.cymru

Llafur Cymru Torfaen  
ffotograff o Rhianon Passmore AC

Rhianon Passmore AC

208 Y Stryd Fawr, Coed Duon, NP12 1AJ

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7097

Swyddfa Etholaeth: 01495 225 162

Swyddfa Cynulliad: Rhianon.Passmore@cynulliad.cymru

Llafur Cymru Islwyn  
ffotograff o Adam Price AC

Adam Price AC

Arweinydd Plaid Cymru

37 Wind Street, Rhydaman, SA18 3DN

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7177

Swyddfa Etholaeth: 01269 597 677

Swyddfa Cynulliad: Adam.Price@cynulliad.cymru

Plaid Cymru Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr  
ffotograff o Nick Ramsay AC

Nick Ramsay AC

The Grange, 16 Maryport Street, Brynbuga, NP15 1AB

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7211

Swyddfa Etholaeth: 01291 674898

Swyddfa Cynulliad: Nicholas.Ramsay@cynulliad.cymru

Ceidwadwyr Cymreig Mynwy  
ffotograff o Jenny Rathbone AC

Jenny Rathbone AC

165 Albany Road, Caerdydd, CF24 3NT

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7134

Swyddfa Etholaeth: 029 2025 6255

Swyddfa Cynulliad: Jenny.Rathbone@cynulliad.cymru

Llafur Cymru Canol Caerdydd  
ffotograff o Mark Reckless AC

Mark Reckless AC

20 Commercial Street, Pontypool, Torfaen, NP4 6JS

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7371

Swyddfa Cynulliad: Mark.Reckless@cynulliad.cymru

Plaid Brexit   (Dwyrain De Cymru)
ffotograff o David Rees AC

David Rees AC

Water Street Business Centre, Water Street, Port Talbot, SA12 6LF

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7128

Swyddfa Etholaeth: 01639 870779

Swyddfa Cynulliad: David.Rees@cynulliad.cymru

Llafur Cymru Aberafan  
ffotograff o David J Rowlands AC

David J Rowlands AC

Comisiynydd

20 Commercial Street, Pontypool, Torfaen, NP4 6JS

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7235

Swyddfa Cynulliad: DavidJ.Rowlands@cynulliad.cymru

Plaid Brexit   (Dwyrain De Cymru)
ffotograff o Jack Sargeant AC

Jack Sargeant AC

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, CF99 1NA

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 6565

Swyddfa Cynulliad: Jack.Sargeant@cynulliad.cymru

Llafur Cymru Alun a Glannau Dyfrdwy  
ffotograff o Bethan Sayed AC

Bethan Sayed AC

Unit 2, Brunel Way, Baglan Energy Park, Port Talbot, SA11 2FP

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7185

Swyddfa Etholaeth: 01639 820 530

Swyddfa Cynulliad: Bethan.Sayed@cynulliad.cymru

Plaid Cymru   (Gorllewin De Cymru)
ffotograff o Ken Skates AC

Ken Skates AC

Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Unit 22, The Malthouse Business Centre, Regent Street, Llangollen, LL20 8HS

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7114

Swyddfa Cynulliad: Ken.Skates@cynulliad.cymru

Llafur Cymru De Clwyd  
ffotograff o Lee Waters AC

Lee Waters AC

Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

43 Pottery Street, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 1SU

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7100

Swyddfa Etholaeth: 01554 774 902

Swyddfa Cynulliad: Lee.Waters@cynulliad.cymru

Llafur Cymru Llanelli  
ffotograff o Joyce Watson AC

Joyce Watson AC

Comisiynydd

3 Heol Gocht, Caerfyrddin, SA31 1QL

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7093

Swyddfa Etholaeth: 01267 233 448

Swyddfa Cynulliad: Joyce.Watson@cynulliad.cymru

Llafur Cymru   (Canolbarth a Gorllewin Cymru)
ffotograff o Kirsty Williams AC

Kirsty Williams AC

Y Gweinidog Addysg

4 Water Gate, Aberhonddu, LD3 9AN

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7277

Swyddfa Etholaeth: 01874 625739

Swyddfa Cynulliad: Kirsty.Williams@cynulliad.cymru

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Brycheiniog a Sir Faesyfed  
ffotograff o Leanne Wood AC

Leanne Wood AC

68 Heol Pontypridd, Porth, CF39 9PL

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7200

Swyddfa Etholaeth: 01443 681420

Swyddfa Cynulliad: Leanne.Wood@cynulliad.cymru

Plaid Cymru Rhondda  

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu