Grŵp Trawsbleidiol

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth

Disgrifiad

Diben

 

Fforwm yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru yw'r Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth, sy'n hyrwyddo ac yn codi ymwybyddiaeth o fuddiannau pobl ag anhwylderau ar y sbectrwm awtistig, eu teuluoedd a’u gofalwyr.

 

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Mark Isherwood AC

 

Ysgrifennydd: Meleri Thomas 02920 629316

Meleri.thomas@nas.org.uk

 

 

 

Cyfarfod nesaf

 

Dyddiad

Amser

Lleoliad

 

14 Ionawr 2015

12:15 – 13:15

Ystafell Gynhadledd, Tŷ Hywel

 

10 Mehefin 2015

12:15 – 13:15

Ystafell Gynhadledd, Tŷ Hywel

 

 

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Mae cofnodion pob cyfarfod (a gyhoeddir cyn pen pedair wythnos ar ôl y cyfarfod) i’w gweld yma:

Cofnodion

 

 

 

Yr Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol

 

Mae’r Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol (a gyhoeddir cyn pen chwe wythnos ar ôl y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol) i’w gweld yma:
Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Mat Mathias
NAS Cymru

Ffôn: 02920629314

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu

Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis