Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Grŵp Trawsbleidiol

Strôc

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Strôc

 

Diben

 

Bydd y grŵp yn anelu at roi gwybodaeth a thystiolaeth i Aelodau'r Cynulliad am faterion sy'n ymwneud â strôc a'u helpu i ddarparu gwasanaethau strôc o'r radd flaenaf yng Nghymru.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Dai Lloyd AC

 

Ysgrifennydd: Jillian Haynes, Y Gymdeithas Strôc

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 28 Tachwedd 2017

 

Amser: 18:30

 

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5, Tŷ Hywel

 

Dyddiad: 6 March 2018 (Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol)

 

Amser: 12 – 13:30

 

Lleoliad: I’w gadarnhau

 

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiad Ariannol

 

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu