Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Grŵp Trawsbleidiol

Clefyd Seliag a Dermatitis Herpetiformis.

Disgrifiad

Grŵp Trawsbleidiol ar Glefyd Seliag a Dermatitis Herpetiformis

 

Diben

 

Trafod a hybu'r materion sy'n ymwneud â Chlefyd Seliag a Dermatitis Herpetiformis

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Dai Lloyd AC

 

Ysgrifennydd: Tristan Humphreys

 

Y cyfarfod nesaf: 

 

Dyddiad: Nos Fawrth 15 Hydref 2019

Amser: Rhwng 18:30 a 19:30

Lleoliad: Ystafell Gynadledda C a D, Tŷ Hywel

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiad Ariannol

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu