Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Grŵp Trawsbleidiol

Trais yn erbyn Menywod a Phlant

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Drais yn erbyn Menywod a Phlant

 

Diben

 

Codi ymwybyddiaeth ynghylch trais yn erbyn menywod a galluogi ymgysylltiad ag arbenigwyr er mwyn archwilio'r holl atebion sydd eu hangen i fynd i'r afael â hynny.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Bethan Jenkins AC a Mark Isherwood AC

 

Ysgrifennydd: Gwendolyn Sterk, Cymorth i Fenywod Cymru

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 20 Medi 2017

 

Amser: 12:00

 

Lleoliad: (i'w gadarnhau)

 

Dyddiad: 13 Rhagfyr 2017

 

Amser: 12:00

 

Lleoliad: (i'w gadarnhau)

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiad Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Gwendolyn Sterk

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu