Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Grŵp Trawsbleidiol

Cwmnïau Cydweithredol & Chydfuddiannol

Disgrifiad

Grŵp Trawsbleidiol ar Gwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol

 

Diben

Trafod cwmnïau cydweithredol a chydfuddiannol

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: (I'w gadarnhau)

 

Ysgrifennydd: Ceri-Anne Fidler

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiad Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Ceri-Anne Fidler

Ffôn: 0300 111 5050

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu