Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Grŵp Trawsbleidiol

Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol.

Disgrifiad

Grŵp Trawsbleidiol ar Gwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol

 

Diben

Trafod cwmnïau cydweithredol a chydfuddiannol

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Vikki Howells

 

Ysgrifennydd: Mike Erskine

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 2 Gorffennaf 2019

 

Amser: 12:00 – 14:00

 

Lleoliad: Ystafell Briffio’r Cyfryngau, Senedd

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiad Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Mike Erskine

Ffôn: 02920 807127

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu