Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Grŵp Trawsbleidiol

Cymru Ryngwladol

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Gymru Ryngwladol

 

Diben

 

Annog Cymru a Chynulliad sy’n edrych allan i’r byd. Hybu proffil Cymru yn fyd-eang, meithrin cysylltiadau rhyngwladol - masnachol, diwylliannol, cymdeithasol a gwleidyddol - dysgu gan lywodraethau senedd-dai a chymdeithasau sifil o wledydd eraill. 

 

Deiliaid swydd

 

Cadeirydd: Rhun ap Iorwerth

 

Ysgrifennydd: Jenny Scott, Cyngor Prydeinig Cymru

 

Y cyfarfod nesaf

 

 

Dyddiad: 12 Rhagfyr 2017

 

Amser: I’w gadarnhau 

 

Lleoliad: Ystafell Gynadledda B

 

 

Dyddiad: 20 Mawrth 2018

 

Amser: I’w gadarnhau 

 

Lleoliad: Ystafell Gynadledda A

 

 

Dyddiad: 26 Mehefin 2018

 

Amser: I’w gadarnhau 

 

Lleoliad: Ystafell Gynadledda A

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Jenny Scott

Ffôn: 02920 924337

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu