Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Grŵp Trawsbleidiol

Awtistiaeth

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth

 

Diben

 

Mae'r Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth yn fforwm i godi ymwybyddiaeth a hyrwyddo buddiannau pobl sydd ag anhwylderau ar y sbectrwm awtistig, eu teuluoedd a'u gofalwyr, yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Mark Isherwood

 

Ysgrifennydd: Meleri Thomas

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 6 Rhagfyr 2017

 

Amser: 12.15 – 13.15

 

Lleoliad: (i'w gadarnhau)

 

 

Dyddiad: 14 March 2018

 

Amser: 12.15 - 13.15

 

Lleoliad: Ystafell Gynadledda C a D

 

 

Dyddiad: 20 Mehefin 2018

 

Amser: 11.00-14.00

 

Lleoliad: Ystafell Gynadledda C a D

 

 

Dyddiad: 5 Rhagfyr 2018

 

Amser: 11.00-14.00

 

Lleoliad: Ystafell Gynadledda C a D

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Meleri Thomas

Ffôn: 02920629316

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu