Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Grŵp Trawsbleidiol

Materion Trawsffiniol

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Faterion Trawsffiniol

 

Diben

 

Archwilio materion trawsffiniol sy'n effeithio ar feysydd polisi datganoledig

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Russell George AC

 

Ysgrifennydd: John Pockett

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 28 Mehefin 2017

 

Amser: 12.00 pm

 

Lleoliad: Ystafelloedd Seminar y Pierhead

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
John Pockett

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu